Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

IERTAŢI-NE. PACE VOUĂ…

Joi, 18 Iulie 2019 11:36
  • Autor:  Alecu RENIȚĂ

Ţipătul de groază al neamului nostru, smuls din propria casă și aruncat în Siberiile de gheaţă, mă cutremură. Îl aud din depărtarea celor 70 de ani de umilinţă și nedreptate.

Ţipătul bunicilor, părinţilor și fraţilor mei sparge tăcerile, nepăsările, lașităţile și uitările colective. Chipurile îndoliate ale Basarabiei și Bucovinei, încremenite în rama altor vremuri, mai adună în ele suferinţa, spaima și drama a milioane de oameni. Slujbele rare de veșnică pomenire a victimelor, tămâierniţele lăsate pe mormintele acoperite de floarea nu-mă-uita, rugăciunile desprinse din sufletele bătrânilor, dangătele de clopote împrăștiate peste localităţile semipustii, șuierul unui tren al morţii din acel îndepărtat și înfiorător iulie 1949 – toate răscolesc anii ascunși sub jăratecul stins de vremuri, rescriu pomelnicele mototolite din biserici, trezesc amintirile rudelor înlăcrimate și readuc acasă, în familie, oamenii dragi din fotografiile îngălbenite. Tresar: ochii albaștri ai bunicii mele Anica, din neant, mă privesc cu aceeași blândeţe și dragoste, ca în ziua când a revenit acasă, după îndelungatul surghiun siberian. Reîntoarcerea martirilor noștri la vatră, după lungi ani de calvar, însemna că Basarabia și Bucovina de Nord rămâneau în cărţile sfinte, își păstrau mai departe limba, credinţa, memoria și identitatea românească. Dar cu ce preţ: al elogierii ocupantului, al sufletului scos de vânzare, al colaboraţionismului greţos, al rezistenţei singulare, al sacrificiului individual și al tributului de sânge…


Cu ce învăţăminte s-au ales moldovenii după 70 de ani de la cea mai oribilă crimă în masă comisă împotriva lor? În ce măsură ei au dorit și au avut voinţă să evalueze trecutul sovietic, să cunoască în care capete și laboratoare politice a fost gândit și conceput genocidul împotriva Basarabiei, să regândească atitudinea lor colectivă faţă de crimele și experimentele diabolice ale Kremlinului făcute asupra a peste 4,3 milioane de suflete? Ce încă nu cunosc moldovenii, ce fel de documente sau informaţii le lipsesc ca să îndrăznească să solicite despăgubiri pentru pierderile uriașe, cu câtă agheasmă să-i stropim ca să poată deosebi fratele de ocupant, binele de rău și victima de călău? 
Or, întrebările ar putea fi fără de rost către o populaţie îndoctrinată, care încă își mai plânge stăpânul pensionat. O societate ieșită din închisoarea comunistă, din ideologia și minciuna rusească, rămâne încă mult timp schilodită mintal, fiind bântuită și dominată de șabloanele de gândire primitivă. Prejudecăţile și stereotipurile formate în anii de ocupaţie sovietică s-au imprimat foarte adânc în capul moldovenilor, ele trecând de la o generaţie la alta, fără prea mari transformări ale modului de viaţă, adus în Basarabia la 28 iunie 1940 de aparatul represiv și administraţia rusească. Atitudinile colective, sfidătoare, inclusiv ale autorităţilor, faţă de victimele regimului comunist, faţă de deportaţi și urmașii lor, sunt o dovadă vie că otrava educaţiei șovin-comuniste mai persistă. Lăsând la o parte miturile, nostalgiile și propaganda imperială, haideţi să clarificăm, ce mod de viaţă și ce model nou au adus „eliberatorii”, care ar fi elementele-cheie, definitorii ale comunismului sovietic?


După ce s-au deschis arhivele și au apărut în spaţiul public documentele stropite cu sângele a peste o sută de milioane (!!!) de victime, devine clar și pentru miopi că – teroarea roșie, ura intransigentă faţă de dușmanul de clasă, spaima paralizantă de sus până jos, rusificarea totală, ateismul și minciuna atotcuprinzătoare – constituiau fundamentele orânduirii noi, comuniste. Asasinatele în masă, deportările, foametea organizată, lagărele de exterminare serveau ca instrumente sigure pentru înspăimântarea popoarelor și instaurarea puterii sovietice. În perioada interbelică, basarabenii au avut norocul să fie cetăţeni români și, trăind într-o Ţară democratică, nici nu-și puteau imagina asemenea experimente sociale și anomalii oribile. Ei credeau în Dumnezeu și, nu puţini, în Rusia ortodoxă. Invazia bolșevică din iunie 1940 i-a prins fără imunitate
la minciuna oficială și propaganda diabolică a Kremlinului. Când l-au văzut pe Ivan în casă și pe masă, luându-le pâinea de la gura copiilor, dând foc la biserici și împușcând lume nevinovată, era târziu. Cele trei valuri de deportări (1941,1949,1951) ale băștinașilor în Siberia, organizate de „eliberatori”, transformarea tinerilor basarabeni în carne de tun (martie 1944 - mai 1945), foametea artificială declanșată de Kremlin (1946-1947), prigoana și represaliile împotriva intelectualilor, gospodarilor, preoţilor, – toate, timp de un deceniu, au generat pierderi în morţi și refugiaţi de peste un milion de oameni valoroși, au golit Basarabia de elitele românești, creând condiţii deosebit de favorabile pentru apariţia mancurţilor, cozilor de topor și a mutanţilor cu stea în frunte. Nenorocirile organizate de regimul comunist pe pământurile noastre, în urma cărora populaţia subjugată își pierdea memoria, elitele și îndrumătorii, erau prezentate ca eliberare, sacrificii și beneficii în numele salvării moldovenilor de „sub români”, ca nemaipomenite acte de eroism, progres și umanism ale fratelui mai mare. 

 

Necunoașterea și falsificarea istoriei naţionale, împreună cu propaganda năucitoare, cultivarea românofobiei, spălarea creierilor și îndobitocirea mulţimilor speriate, devin o normă obligatorie. În scurt timp, Moscova construiește în Basarabia ocupată incubatoarele ei și, din materia primă locală rămasă după deportări, foamete și asasinate, – din scursura cominternist-antiromânească, din lingușitori, inculţi, trădători, bandiţi, trântori, analfabeţi – începe să modeleze și să producă pe conveier „oameni noi” – moldovenii sovietici de tipul Ivan Bodiul, Piotr Lucinschi sau Igori Dodon. Din asemenea specimene, în iulie 1949, la comanda și sub bagheta Rusiei staliniste, bodiuliștii, lucinschiștii și dodoniștii locali întocmeau listele gospodarilor și, împreună cu stăpânii lor, participau la cea mai monstruoasă crimă împotriva populaţiei pașnice. Aceste simple și durute adevăruri se cer a fi înţelese de toţi cei care astăzi locuiesc pe teritoriul R. Moldova, dacă vor să se vindece de șovinism, ură, românofobie și să se integreze într-o lume liberă și civilizată.


Bat clopotele din depărtarea veacului nedrept și sângeros. Crucile putrezite s-au prăbușit peste mormintele părăsite din Siberiile de gheaţă. Iarba uitării a acoperit gropile comune și urmele lagărelor de exterminare. 
Umilinţele și suferinţele bunicilor, părinţilor și fraţilor noștri au fost luate cu ei, în ţărâna din cimitire. Poate, singura lor împăcare, după ce s-au văzut călcaţi în picioare de străini și de moldovenii sovietici, a fost că au murit acasă, nu în Siberia sau Kazahstan. 


Ei, gospodarii și intelectualii, fruntea și elita Basarabiei, stigmatizaţi ca dușmani ai poporului, ca bandiţi și criminali, arătaţi cu degetul de orice lichea sau parazit, nu au mai cunoscut până la sfârșitul zilelor nici scuzele statului sovietic, care le-a distrus viaţa, nici căldura baștinei și a băștinașilor după reîntoarcere, nici reabilitarea umană și nici despăgubirile reale. Nesimţirea autorităţilor și răutatea oamenilor le-a transformat viaţa într-o deportare neîntreruptă. Suferinţa lor, se pare, nu a încetat nici după moarte. Șuierul trenurilor sinistre se mai aude prin cimitirele basarabene. Și se va auzi atâta timp cât societatea moldovenească nu-și va cinsti elitele sale decimate de regimul de ocupaţie și nu va obliga Moscova să-și recunoască crimele monstruoase și să ofere despăgubirile, care, chiar dacă ar fi de miliarde de dolari, nu ar acoperi decât o picătură din suferinţele nedreptăţiţilor și din pierderile uriașe, incomensurabile, ale Basarabiei.


Iertaţi-ne, dacă, de dincolo de morminte, din înalturi, ne auziţi rugămintea. 

 

Pace, Vouă…

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 655 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova