Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

EDITORIAL

Incinerarea deşeurilor: pro şi contra

Joi, 02 Noiembrie 2017 07:38

Articol apărut în luna octombrie 2017, numărul 10 (308) al Revistei „NATURA”

 

Incinerarea și coincinerarea deșeurilor sunt procese interzise în R. Moldova. Acest lucru este stipulat expres în Legea privind deșeurile, aprobată în iulie 2016. Deși, inițial, legea includea aceste activități, aprobate de Guvernul R. Moldova, pe ultima sută de metri, parlamentarii le-au exclus. Astfel, art. 17 al prezentei legi, spune: „Incinerarea și coincinerarea deșeurilor de orice proveniență este interzisă, cu excepția deșeurilor rezultate din activitatea medicală”. 

La o recentă ședință organizată de Centrul Național de Mediu (CNM), cu participarea reprezentanților mai multor organizații neguvernamentale de mediu, s-a abordat repetat această problemă, fiind vociferate opinii pro și contra tratării termice a deșeurilor. Potrivit Iulianei Cantaragiu, expertă proiecte CNM, în scurt timp va fi elaborată și transmisă către Parlament poziția societății civile privind art. 17 al Legii deșeurilor. Îngrijorarea ecologiștilor este că, în lipsa unor reglementări, arderea deșeurilor este practicată neautorizat, de multe ori în aer liber, aducându-se mari prejudicii mediului și sănătății umane. Prezentă la discuții, Irina Balica, reprezentanta companiei „ABS” SRL, a menționat că zilnic o treime din volumul deșeurilor municipale solide din groapa de la Bubuieci nu pot fi sortate în nici una din cele 12 categorii de reciclare și sunt reîntoarse la gunoi. Pentru aceste tipuri de deșeuri ar trebui să fie găsită o soluție – spun ecologiștii. În managementul modern al deșeurilor, incinerarea este metoda de tratare a deșeurilor reziduale ce nu mai pot fi valorificate, iar coincinerarea reprezintă valorificarea energetică a anumitor tipuri de deșeuri în industrie, cum ar fi, de exemplu, valorificarea anvelopelor uzate sau a combustibililor alternativi în cuptoare de ciment.


Tatiana Țugui, Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, a remarcat că mai mulți agenți economici practică arderea deșeurilor, însă instalațiile nu sunt autorizate, legea fiind lipsită de vreun mecanism de reglementare, control, autorizare a incinerării și co-incinerării. Din acest considerent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, consultă repetat art. 17 al Legii privind deșeurile, în varianta propusă de autoritatea centrală de mediu, cu includerea mecanismelor privind incinerarea și coincinerarea, a pârghiilor de control și reglementare. 

 

Astfel, se propune modificarea Legii privind deșeurile, art. 17, cu includerea tuturor prevederilor în 10 puncte, cu permiterea amplasării pe teritoriul Republicii Moldova a instalaţiilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor și realizarea acestor operaţiuni, cu condiţia restricționării prin lege, reglementării și controlului sever.


Prin instalaţiile de incinerare și de coincinerare a deșeurilor, se are în vedere, conform modificărilor propuse: a) toate liniile de incinerare sau de coincinerare; b) instalaţiile de recepţie, de stocare și de tratare prealabilă a deșeurilor existente pe  amplasament; c) sistemele de alimentare cu deșeuri, combustibil și aer; d) cazanele; e) instalaţiile de tratare a gazelor reziduale; f) instalaţiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor și a apelor uzate; g) coșurile de fum; h) aparatele și sistemele de comandă ale operaţiunilor de incinerare sau coincinerare; i) aparatele și sistemele de înregistrare și monitorizare a condiţiilor de incinerare sau coincinerare.

 

Planificarea activităţilor de incinerarea și coincinerare a deșeurilor se vor realiza în conformitate cu Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, proiectarea și construcţia instalaţiilor va avea loc doar în conformitate cu normele în construcţii și în baza actelor permisive de mediu stabilite de legislaţia în vigoare.


De asemenea, art. 17, p. 5, prevede că livrarea și recepţionarea deșeurilor la instalaţiile de incinerare sau de coincinerare va fi efectuată în măsuri de precauţie care asigură prevenirea sau limitarea poluării aerului, solului, apelor de suprafaţă și a celor subterane, cât și a altor efecte negative asupra mediului și asupra sănătăţii umane, stabilite prin Regulamentul privind incinerarea deșeurilor, aprobat de Guvern. Incinerarea și coincinerarea deșeurilor va fi permisă doar în cadrul unităţilor autorizate pentru acest scop de către Agenţia de Mediu.


Nu toate deșeurile și în orice condiţii ar putea fi arse. Astfel, ar. 17, p. 8 spune că incinerarea deșeurilor trebuie să consiste din recuperarea cu producerea concomitentă a energiei numai atunci când: a) deșeurile nu necesită combustibil adiţional pentru incinerare, după aprinderea acestora; b) capacitatea minimă de căldură degajată de deșeuri fără adăugarea altor substanţe în procesul de coincinerare a deșeurilor cu producerea concomitentă a energiei se egalează în medie cu 11 000 kJ/kg; această condiţie nu trebuie să se aplice la deșeuri din surse regenerabile (lemn, paie etc.); c) eficienţa de incinerare trebuie să fie de minim 75%; d) căldura degajată se folosește pentru necesităţi interne sau pentru necesităţile terţei părţi.

De asemenea, emisiile în aer și în apă provenite de la instalaţiile de incinerare și de coincinerare a deșeurilor nu trebuie să depășească valorile limită de emisie prevăzute de Regulamentul privind incinerarea deșeurilor, aprobat de Guvern. Iar operatorii instalaţiilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor vor asigura monitorizarea emisiilor în aer și în apă, conform cerinţelor stabilite în Regulamentul sus-menţionat. Rezultatele monitorizării vor fi înregistrate, procesate și vor servi dovadă a respectării condiţiilor de funcţionare a instalaţiei incluse în autorizaţie, stipulează ultimul alineat al art. 17, în versiunea propusă de autoritatea centrală de mediu.

 

Trebuie să remarcăm că dezavantajul prelucrării termice a deșeurilor este emisia poluanților gazoși, cu potențial toxic, astfel că este nevoie să fie respectate valorile limită de emisie stabilite la nivel național. De asemenea, este necesară utilizarea tehnologiilor performante, care să excludă oricare risc pentru sănătatea umană și calitatea mediului, ca urmare a arderii deșeurilor. Îngriorea că prevederile nu vor fi respectate preocupă o parte a societății civile de mediu, reprezentanții  ministerului de resort fiind de părere că temerile sunt nefondate.


Până legiuitorii se vor clarifica dacă permit sau nu incinerarea și coincinerarea în R. Moldova, trebuie să înțelegem că prelucrarea termică nu se referă la deșeurile din gospodărie, unde avem misiunea de a le reduce, refolosi, recicla. Reducerea deșeurilor înseamnă să consumăm mai puțin (să cumpărăm și să folosim mai puțin). Refolosirea, după ce am redus, înseamnă alternativa de utilizare a materialelor care în mod normal ar fi considerate deșeuri. Reciclarea presupune colectarea selectivă a deșeurilor, pentru reutilizarea materiei prime din care sunt alcătuite, pentru obținerea de produse noi, care pot fi reintroduse în circuitul economic. Cu sau fără incinerare și coincinerare, să Reducem-Refolosim-Reciclăm deșeurile, pentru un mediu curat și sănătos.

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 4043 ori

Tranzactii

Recomandat

MEM Sigla

 

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Galerie Foto

Galerie_fotoGalerie_fotoGalerie_fotoGalerie_fotoGalerie_fotoGalerie_foto

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova