Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

Instruiri pentru dezvoltarea turismului verde în Moldova

Miercuri, 26 Aprilie 2017 10:00
  • Autor:  Viorel Miron

Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova a organizat în perioada februarie-martie 2017 un ciclu de instruiri regionale în cadrul proiectului „Creșterea capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinațiile turistice majore din Moldova”, realizat cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD Moldova.

Aceste instruiri, care s-au desfășurat pe teme relevante pentru proiecte de turism în 3 regiuni (Nord, Centru și Sud), au întrunit numeroși reprezentanți ai autorităților publice locale, ce susțin dezvoltarea turismului în destinațiile eco-turistice sau dezvoltarea durabilă a localității, reprezentanți ai ONG-urilor, care promovează proiecte de turism în regiune, precum și agenți din destinațiile turistice rurale, care sunt motivați să dezvolte sau să consolideze afacerile agroturistice, au interes în creștere profesională și sunt deschiși pentru cooperare cu alți antreprenori.


Astfel, atelierul regional „Inițiative strategice ale Programului de Granturi Mici al GEF și dezvoltarea durabilă», ținut de expertul Ecaterina Melnicenco, a prezentat informații relevante despre ideea de ecoturism, precum și obiectivele Fondului Global de Mediu (GEF) și ale Programului de Granturi Mici (SGP), inițiativele strategice ale SGP, principiile dezvoltării durabile, precum și problemele globale și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). Totodată, s-a discutat și despre rolul Programului de Granturi Mici în promovarea dezvoltării durabile și interacțiunea dintre componentele mediului înconjurător. 

Al doilea training tematic „Managementul ciclului de proiect” a fost susținut de Rodica Iordanov pentru pregătirea capacităților persoanelor care promovează proiecte de turism în 3 regiuni, de această dată fiind ghidați, pas cu pas, în conceperea unui proiect și ajutați să-și dezvolte abilitățile necesare elaborării unui proiect. Așa se întâmplă că regiunile dotate cu atracții turistice sunt și dintre cele mai defavorizate din punct de vedere al existenței facilităților sau investițiilor pentru dezvoltarea turismului. Și acest lucru este necesar de a fi echilibrat la nivelul unor programe sectoriale regionale de turism cu proiecte reprezentative puternice.

Se ştie faptul că toată lumea este acum angajată într-o competiție acerbă pentru atragere de fonduri, dar acest efort va face ca oamenii din destinațiile regionale să creadă în propriile lor puteri de a promova proiecte competitive.

Cel de-al treilea training tematic „Turismul verde”, organizat de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova s-a referit la conceptul de turism durabil, principiile turismului verde și cerințele legislației de mediu relevante acestuia. Turismul, ca activitate economică, trebuie să se racordeze conceptului de dezvoltare durabilă, fiind o industrie dependentă de resursele naturii şi de moștenirea culturală a fiecărei societăţi. Or, Republica Moldova este o țară deosebit de bogată în atracții naturale, dar care sunt, din păcate, practic neutilizate, nevalorificate. Marea majoritate a zonelor protejate sunt situate în perimetrul localităților sătești, fapt ce creează premise pentru dezvoltarea turismului rural. În cadrul trainingului s-a vorbit, de asemenea, despre rolul comunității și modalitățile de implicare a acesteia în soluționarea problemelor de mediu ale ecoturismului, fiind totodată oferite soluții pentru problemele respective și modele relevante din Europa. În această ordine de idei autoritățile publice locale, ONG-urile și agenții economici din destinațiile regionale sunt îndemnați să creeze parteneriate (clustere) și să promoveze proiecte de turism ecologic și de agroturism, aplicându-le inclusiv în cadrul Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF).

În final, instruirile au țintit întărirea capacităților promotorilor de eco-turism în „Managementul financiar și achizițiile transparente” pentru bugetarea corectă a proiectelor înaintate de beneficiari pentru diverse programe de finanțare. 

Actorii din cele 3 regiuni au fost informați, de asemenea, și despre instrumentele necesare pentru realizarea planului de dezvoltare durabilă a organizației, fiindu-le oferite exemple de proiecte europene în domeniul ecoturismului, în corespundere cu inițiativele strategice ale SGP.

Totodată, proiectul promovat de ADTM e relevant pentru mai multe domenii prioritare ale GEF și reflectă necesitățile Strategiei Programului de Țară al SGP al GEF. Astfel sunt promovate inițiativele comunităților din zone turistice cu arii protejate, și se țintește conservarea peisajului terestru precum și promovarea agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei.

 

Viorel MIRON,

președintele Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului în Moldova

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 11668 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova