Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

SALVAREA NISTRULUI

Joi, 25 Ianuarie 2018 12:31
  • Autor:  Alecu RENIȚĂ

O problemă de securitate națională și regională

    Fluviul Nistru asigură gratis cu apă potabilă circa opt milioane de cetăţeni ucraineni și moldoveni, întreţinând viaţa și echilibrul ecologic pe un teritoriu de peste 72 de mii de km pătraţi. Metaforic vorbind, Nistrul e o fântână orizontală de 1362 de km, care își poartă apele din munţii Carpaţi până la Marea Neagră.

    Deși bogăţiile naturale și spirituale din ţinuturile străbătute de Nistru au contribuit enorm ca zonele riverane să se dezvolte, iar comunităţile locale să prospere, nu putem spune că unul dintre cele mai frumoase fluvii din Europa a fost preţuit la justa valoare și că a fost apărat de proiecte grandomane, antiecologice și distructive. În perioada de ocupaţie sovietică, atât în Ucraina apuseană cât și în RSSM, în bazinul hidrografic al Nistrului au fost construite o sumedenie de întreprinderi gigantomane, care au afectat grav calitatea apei, ihtiofauna, biodiversitatea și debitul natural al fluviului. Cea mai distrugătoare lovitură asupra Nistrului a fost aplicată de proiectul energetic din anii ‘80 ai secolului trecut, când s-au construit barajele de la Novodnestrovsk și Nahoreny, plus uriașul lac artificial de acumulare prin pompaj de pe platoul situat în apropiere de frontiera ucraineană cu R. Moldova. Pare de necrezut faptul, dar ca să producă energie la capacitatea prevăzută, proiectul tehnic elaborat la Moscova avea nevoie de mai multă apă decât putea să adune Nistrul timp de un an. În consecinţă, în anul 1981, după darea în exploatare a barajului de la Novodnestrovsk în prima fază, debitul natural a scăzut catastrofal, lăsând prizele de apă ale Chișinăului și Odessei în afara liniei critice. Zeci de mii de nistreni și ecologiști, de la Lvov, Ternopol, Ivano-Francovsk, Soroca, Râbniţa, Chișinău, Tiraspol, Odessa, au protestat în anii ‘87-89 și au cerut lui Gorbaciov și Râjcov să stopeze proiectul energetic care distrugea Nistrul și lipsea de apa potabilă milioane de oameni. Savanţii onești de la centru au adus conducerii Uniunii Sovietice suficiente argumente că Nistrul nu are atâta apă cât va cere complexul energetic de la Novodnestrovsk, iar a construi mai multe baraje pentru a acumula cantitatea necesară de apă echivalează cu dispariţia fluviului și cu transformarea lui într-un lanţ de lacuri și cascade care se vor înnămoli și vor provoca un dezastru ecologic în regiune. Atunci, Moscova a reacţionat și a făcut un pas înapoi: finanţarea a încetat și proiectul a fost conservat. Apoi imperiul sovietic s-a prăbușit, iar ecologiștii moldoveni și ucraineni au considerat că nimeni și niciodată nu va mai reanima un proiect falimentar, care ștergea Nistrul de pe hărţile lumii.


    …Dar prostia și lăcomia omenească par inepuizabile, indiferent de timpuri și regimuri. După aproape patru decenii de la construcţia barajului de la Novodnestrovsk, Nistrul a suportat pierderi uriașe fără să provoace mari îngrijorări la Kiev sau la Chișinău. În aval de Naslavcea, pe o distanţă de aproape 700 de km, debitul fluviului s-a înjumătăţit, iar ecosistemele nistrene au degradat până la faza inadmisibilă, când își pierd capacitatea naturală de purificare a cursului de apă și de păstrare a biodiversităţii. Procesul eutrofizării, caracteristic mlaștinilor și zonelor umede, a cuprins întreaga albie a fluviului, de la izvoare până la liman. Dacă, pe timpuri, Nistrul aducea anual pe teritoriul R. Moldova 10-11 km cubi de apă și două viituri în primăvară și toamnă, atunci, în prezent, cu mare greu mână 5-6 km cubi, fără nici o viitură. Starea actuală a Nistrului e una foarte apropiată de o catastrofă ecologică. Vocile răzleţe și singulare ale ecologiștilor au răsunat în pustiu, fără să neliniștească autorităţile și comunităţile riverane. În loc să se facă demersuri insistente din partea Chișinăului și Kievului către Uniunea Europeană de a susţine financiar și cu experţi internaţionali elaborarea unui studiu  complex de refacere ecologică a Nistrului și de administrare bazinală în comun, observăm tendinţe deosebit de periculoase, când un grup foarte restrâns de oligarhi ucraineni încearcă să stoarcă profituri uriașe, private, prin distrugerea definitivă a fluviului, prin construirea a șase baraje noi, hidroenergetice, de lângă Hotin și până la Halici. Dincolo de încălcarea brutală a legislaţiei ucrainene (barajele ar urma să fie ridicate în arealul a patru Parcuri Naţionale), oligarhii din statul vecin, pentru a evita un conflict internaţional, fac presiuni din umbră asupra conducerii R. Moldova de a semna necondiţionat Acordul de funcţionare a complexului hidroelectric nistrean, un acord prin care moldovenii ar fi nevoiţi să concesioneze pe mulţi ani înainte drepturile asupra barajului de la Naslavcea, a lacului de acumulare și a terenurilor adiacente. În plus, autorităţile moldovene nu stabilesc clar în proiectul de Acord monitorizarea în comun a volumului de apă (150-200 m cubi/secundă), care va intra neîntrerupt pe teritoriul R. Moldova. Ele nu fac nici o referinţă la responsabilităţile concrete în caz de reducere forţată a cantităţii de apă și nu spun care vor fi despăgubirile pentru prejudiciile aduse Nistrului din cauza lipsei de apă necesară pentru menţinerea fluviului pe teritoriul moldovenesc. Mai mult decât ciudat pare faptul că R. Moldova nu cere în Acord evaluarea internaţională a impactului de mediu asupra Nistrului pentru cele șase baraje noi și nu solicită o dezbatere publică moldo-ucraineanăeuropeană a modului de administrare și de funcţionare a Complexului hidroelectric nistrean.


    De una singură, conducerea R. Moldova nu va reuși să aibă un Acord bilateral favorabil Nistrului și să convingă oligarhii ucraineni să renunţe la proiectul criminal de a construi cele șase baraje noi. Conducerea R.Moldova are nevoie de jutorul instituţiilor europene, de solidaritatea comunităţilor riverane și de un front comun al ecologiștilor ucraineni și moldoveni. Doar transformând problema protejării ecologice a Nistrului în una regională, europeană și globală, avem șanse să potolim lăcomia dezgustătoare a clanurilor mafiote de a distruge râul care asigură cu apă potabilă peste opt milioane de oameni din Ucraina și R. Moldova. Este mai mult decât evident că degradarea sau secarea acestei fântâni orizontale ar genera o catastrofă umanitară continentală greu de imaginat, care ar arunca pe drumuri milioane de cetăţeni moldoveni și ucraineni.


    Anul 2018 va fi un an al bătăliilor cumplite pentru salvarea Nistrului, pentru salvarea noastră. Nu fi indiferent! Vocea ta contează cel mai mult pentru ca apa noastră cea de toate zilele să fie veșnică împreună cu cel care ne-o aduce de milenii – Nistrul nostru cel scump și drag.

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 1715 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova