Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

Peste 3000 de râuri poluate. Cum oprim dezastrul?

Luni, 20 Mai 2019 12:20
Răut în aval de Floreşti Deşeurile depozitate pe malul râurilor au ajuns, din păcate, parte din peisaj Răut în aval de Floreşti Deşeurile depozitate pe malul râurilor au ajuns, din păcate, parte din peisaj

În Republica Moldova nu există localitate prin care să nu susure un râuleţ, pârăiaș sau izvor. Din păcate, multe dintre aceste fire de apă au ajuns a fi puternic poluate și transformate în canale pentru deșeuri.

Cauzele poluării apei

Există o serie de cauze ale poluării surselor de apă de suprafață. Dacă am face un top al acestora, cu siguranță, depozitarea deșeurilor și reziduurilor menajere și organice pe maluri sau în apropierea sursei de apă ar ocupa locul întâi în motivele degradării calității apei.
Iată și alte cauze, deloc de neglijat, ale poluării apelor:
• Pesticidele și ierbicidele utilizate în lucrările agricole, care ajung în sol fiind spălate de apa de ploaie sau prin prelucrarea terenului în zona de protecţie a râului;
• Îngrășămintele chimice și alte scurgeri de la combinatele/complexele zootehnice;
• Scurgeri accidentale reziduale provenite de la diverse fabrici, dar și deversări intenționate a unor poluanţi;
• Depunerile de poluanţi din atmosferă cauzate de ploile acide; 

• Deșeurile toxice, radioactive, medicamentoase.

 

Consecinţele poluării
Poluarea apei, care este, în mod inerent, legată de activitatea umană, poate avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor și funcţionării ecosistemului acvatic. Apa intoxicată este factorul principal al îmbolnăvirii oamenilor și a comunităților din zonele poluate. De la contaminarea mediului acvatic, are loc și intoxicarea florei și faunei acvatice, precum și distrugerea sistemului de reproducere a organismelor naturii.
Apa poluată determină contaminarea bacteriologică sau poluarea chimică și radioactivă a legumelor, fructelor și zarzavaturilor care sunt irigate cu aceasta. De fapt, grav este poluată apa din toate râurile mici ale R. Moldova.
O apă poluată își schimbă PH-ul, duritatea și este mai puțin oxigenată. În mod evident, consumul apei poluate duce la contaminarea organismului uman cu diverse boli infecțioase.

 

Prevenirea poluării resurselor acvatice
În condițiile când fiecare picătură de apă este neprețuit de scumpă, prevenirea poluării apei trebuie să fie dezideratul principal al tuturor actorilor sociali. Vă propunem o listă cu măsuri pentru prevenirea poluării, care poate fi extinsă conform specificului local:
- Crearea și îngrijirea fâșiilor riverane de protecţie a apelor, împădurirea malurilor;
- Restabilirea zonelor umede pe cursul râurilor mici și mari;
- Monitorizarea regimului hidrologic ca barometru pentru calitatea și cantitatea apei;
- Construcţia și reabilitarea infrastructurii în domeniul colectării și epurării apelor uzate din localităţile rurale și urbane;
- Conservarea și tamponarea fântânilor arteziene abandonate și nefolosite;
- Strămutarea depozitelor de fertilizanți din zonele de protecție a apelor;
- Interzicerea aruncării și depozitării deșeurilor pe malurile sau în albiile râurilor, descurajarea răufăcătorilor prin amenzi și penalităţi;
- Respectarea conceptului protecției și utilizării durabile a apelor, astfel încât acestea să nu fie epuizate sau să nu ajungă la un prag critic;
- Implicarea populației în luarea deciziilor privind protecția și utilizarea apelor din râuri și fluvii, dar și a mediului înconjurător în general;
- Organizarea activităţilor de informare și educare a populației privind riscurile de poluare a apelor cu produse de uz fitosanitar, detergenţi, deșeuri, efectele acute și cronice și riscurile pentru sănătate și mediu.

 

Un mediu sănătos poate fi asigurat doar dacă prevenim și neutralizăm orice sursă de poluare.

 

Articol realizat în cadrul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă și populaţie sănătoasă”, elaborat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, în cadrul Programului de Suport (granturi) destinate ONG‐urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția „Apele Moldovei”, ca parte a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație din Republica Moldova (Faza 01)”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

Sigle

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 526 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova