Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

Podurile de suflet

Joi, 26 Noiembrie 2015 08:39
  • Autor:  Alecu Reniţă

A aduna în câteva rânduri un sfert de veac de zbucium în slujba naturii, a societăţii şi a Ţării tale e o îndeletnicire peste puterea omului. Şi totuşi, drumul pe care îl face revista „NATURA”, timp de 25 de ani, de la redacţie şi până la zecile de mii de cititori, poate fi văzut pe harta inimilor prietenilor şi fraţilor noştri.

 

Acest drum făurit cu multă dragoste, devotament şi încredere, care a dat naştere familiei „NATURA”, se vede ca un curcubeu după ploaie, ce uneşte orizonturile şi aduce prospeţime, bucurie, culoare şi speranţă. Ştiu că unii consideră, că în epoca monopolizată de internet şi tehnologiile informaţionale, presa scrisă va dispare; alţii, la întâlniri, ne spun că, probabil, există o taină redacţională prin care „NATURA” îşi adună cititorii, că articolele scrise au o vrăjeală ascunsă care magnetizează şi atrage lumea, că ţinem în redacţie o călimară miraculoasă din care scoatem idei şi subiecte de interes public şi pe placul oamenilor.

 

Desprinsă de pe sufletele noastre tinere şi încrezătoare în nobleţea şi victoria cauzei naţionale, revista „NATURA” apărea în spaţiul public în Ziua Podului de Flori, când mulţimile înaripate, - peste un milion de români de pe ambele maluri ale Prutului, - se îmbrăţişau printre zâmbete, lacrimi şi flori, arătând lumii întregi, după o jumătate de secol de izolare şi înstrăinare forţată, că sângele apă nu se face. „NATURA” venea către mulţimile flămânde de dreptate împreună cu cei câţiva tineri visători direct de pe baricadele unde deja flutura Tricolorul Naţional, Alfabetul Latin şi Limba Română, venea să completeze şi să întărească armata de patrioţi, care aducea demnitatea, încrederea şi adevărul istoric pe pământul ocupat şi umilit al Moldovei străbune.

 

Acel fior al mulţimilor deşteptate şi eliberate de spaimă, acea divină renaştere naţională care îi unea pe moldoveni, acea nelinişte pentru apele otrăvite şi pădurile măcelărite, acel sentiment de încredere în dreptatea lui Dumnezeu, acea convingere nestrămutată în reîntregirea neamului românesc, - toate au trecut în articole, imagini şi cuvinte însufleţite, care la rândul lor au format codul genetic al revistei „NATURA” şi crezul echipei redacţionale în ecologia sufletului. Chiar dacă de-a lungul anilor am avut cumpene grele şi am traversat guvernări cumplite, nu ne-am lăsat ademeniţi de profitorii tranziţiei, nu le-am cântat în strună ci, dimpotrivă, le-am smuls masca şi le-am arătat mutra hidoasă, plină de crime împotriva propriului popor.

 

Sper, vă mai amintiţi de cazurile răsunătoare descoperite de revistă, de afacerile murdare ale milionarilor legate de vinderea codrilor (7000 ha) către „Seabeco-Silva”, de extragerea gipsului din arealul peşterii „Emil Racoviţă”, de distrugerea „Stâncilor Prutului”, de extragerea nisipului din albia Nistrului, de corupţia din păduri şi darea în arendă a mii de hectare din Fondul forestier de stat, de construcţia căii ferate Cahul-Giurgiuleşti prin rezervaţia „Prutul de Jos”, de planurile aberante de demolare a recifelor de la Horodişte etc. Fără exagerare, jurnaliştii de la redacţie, cu riscul propriei lor vieţi, au intrat în bârlogul fiarei lacome, fără să fie apăraţi de lege sau autorităţi, fiind mânaţi de fiecare dată de grija şi datoria  faţă de oameni, de Moldova şi Natura-Mamă.  Dar dincolo de riscurile asumate, colegii, autorii, colaboratorii care îşi zidesc o fărâmă din sufletul lor generos în fiecare număr, în viziunea mea, sunt plugarii care trag brazda dreaptă pe moşia strămoşească, ară, seamănă, strâng grânele, fac făina, plămădesc şi coc pâinea cea de toate zilele pentru cititori. Scrisul şi gândul lor e permanent la oameni, la necazurile şi bucuriile lor, la păduri şi izvoare, la curăţenia şi frumuseţea ţării, la ziua de mâine a Moldovei europene.

 

Un cuvânt aparte se cere a fi spus despre abonaţii revistei „NATURA”, mari sufletişti şi patrioţi, care timp de un sfert de veac merg împreună cu noi, se bucură şi se întristează, luptă şi merg înainte, se zbat şi cred împreună cu noi în omenie, bunătate, cumsecădenie, în neam şi Ţară, în creaţia divină şi natură, în frăţie, iubire, dreptate şi adevăr. Fără această mare şi unită familie creată de abonaţii din toate localităţile Moldovei, ne-am fi pierdut rostul muncii noastre şi, probabil, am fi dispărut ca atâtea şi atâtea reviste şi ziare de la Independenţă încoace.

 

M-am convins pe viu că în unele case din Basarabia se păstrează cu mult drag colecţiile revistei „NATURA” de 10-15-25 de ani, că ele sunt transmise de la o generaţie la alta, că mulţi consângeni îşi descoperă rădăcinile, buletinul de identitate, baştina, istoria, natura, neamul din materialele noastre.  Ei, miile de abonaţi, sunt vocea noastră în mulţimile care se deşteaptă şi visează o ţară curată, întreagă şi demnă, ei sunt forţa magică şi încrederea noastră că vom izbândi să intrăm în rândul naţiunilor libere şi civilizate, ei ne dau puterea şi tăria de a trece pragul de 25 de ani şi a merge înainte. Întreaga noastră recunoştinţă pentru fiecare abonat şi promotor al revistei „NATURA”!

 

La ceas aniversar spunem cu mândrie, că între noi, cei care scriem „NATURA” şi Domniile Voastre, cei care o citiţi, am construit din dragoste şi credinţă, poduri de suflet care ne unesc şi ne fac să ne simţim cu toţii o familie mare, puternică şi înfrăţită de idealurile lansate la naşterea revistei în acel îndepărtat-apropiat mai 1990. De atunci şi până astăzi noi nu am renunţat la năzuinţele noastre de a păstra viu şi curat pământul matern şi vatra milenară în care ne-am plămădit ca neam şi fraţi de sânge, că şi de acum încolo nu vom obosi să apărăm şi să îngrijim Grădina pe care ne-a dăruit-o Domnul, că ne vom zbate, împreună, pentru pământul strămoşesc şi dreptul de a fi liberi, demni şi stăpâni în casa noastră, acum şi de-a pururea.

 

La mulţi ani înălţători şi frumoşi, Revistă „NATURA”!

Alecu RENIŢĂ,

mai 2015

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 4976 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova