Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

Mitropolitul Unirii

Luni, 10 Aprilie 2017 07:44
  • Autor:  Ionel Căpiță

Sala cu Cămin a Casei Scriitorilor. Într-o atmosferă în care domnea Duhul Sfânt, un sobor de preoţi din partea Mitropoliei Basarabiei și cea a Moldovei oficia o slujbă de pomenire a celui care a fost și rămâne a fi Înalt Preasfinţitul Gurie, Mitropolitul Basarabiei. 

După binecuvântarea cerească, și-a desfăcut aripile întrunirea cu genericul „Pastorul de Neam, Mitropolitul Gurie Grosu – 140 de ani de la naștere”, unde a avut loc lansarea cărţii „Mitropolitul Gurie – operă zidită în destinul Basarabiei”. Organizator și moderator al acestui eveniment a fost Vasile Malaneţchi, directorul general al Muzeului de Literatură Română „Mihail Kogălniceanu”, care a propus pentru vizionare un film documentar de scurt metraj despre viaţa și activitatea acestui neobosit slujitor al Altarului Divin. Apoi, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, a evocat personalitatea Mitropolitului Gurie spunând că „este figura emblematică a Basarabiei, care a slujit pe altarul religiei și al culturii”. „Mitropolitul Gurie Grosu a fost și rămâne una dintre cele mai mari personalităţi ale Bisericii Române, pe care le-a dat Basarabia, Omul numărul unu în Mișcarea de Eliberare Naţională de la începutul veacului trecut. Memorabil și irepetabil este discursul lui divin în faţa Sfatului Ţării la 27 martie
1918”, a ţinut să menţioneze Valeriu Matei, președintele Institutului Cultural Român (Chișinău).
O rază de lumină și dragoste a fost pentru cei prezenţi îndemnul și aprecierile date de poetul-academician Nicolae Dabija. Domnia sa, privind cu bucurie la slujitorii altarului, veniţi din partea celor două mitropolii – a Basarabiei și a Moldovei, a spus: „Preacucernici părinţi, cât de bine vă stă împreună! Urmaţi pilda Înalt Preasfinţitului Mitropolit Gurie, care a binecuvântat lucrările Sfatului Ţării și a sfinţit Actul Unirii cu Patria-Mamă România. Uniţi-vă și ajutaţi-ne să săvârșim Unirea”.
- Să ne uităm în oglindă și să ne întrebăm: Ce facem în lumea asta, ca să avem faţa noastră curată? ni s-a adresat, cu toată lumina sufletului și căldura inimii, Silvia Grosu, conferenţiar universitar, care a îngrijit și a coordonat și prima carte din trilogia „Mitropolitul Gurie”, întitulată: „Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă și cultură”, editată în anul 2007, la editura „Epigraf”, sub egida Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”.
Istoricul Ion Ţurcanu a venit cu sugestia de a fi studiate cele două volume de dosar, intentat la acea vreme Mitropolitului Gurie, ca să se cunoască în ce măsură este adevărat și în ce măsură afectează acel dosar personalitatea Mitropolitului Gurie Grosu.
Iar cunoscuta cercetătoare Maria Danilov a mărturisit cu inima deschisă:
- Azi e o zi de sărbătoare. Mitropolitul Gurie Grosu ne-a adunat. Din totdeauna marile personalităţi adună lumea în jurul lor. Gurie Grosu este o mare personalitate a Basarabiei. 

Am mărturisit și eu în faţa celor care au făcut să fie neîncăpătoare, la acea oră, Sala cu Cămin că, citind această carte, a doua, mi-am dat seamă că sunt nepotul spiritual al Mitropolitului Gurie, care a fost și alcătuitor de abecedare, pe care le-a editat în repetate rânduri, după care a învăţat a scrie și a citi tatăl meu, născut în anul 1912. Și, odată ce părintele spiritual al tatii a fost Înalt Preasfinţitul Gurie Grosu, rezultă că eu, care am preluat școala tatei, sunt, pe bune, urmașul spiritual al acestui enorm far de lumină, care străbate prin vremi, Mitropolitul Gurie. 

„Cred că nu este departe acea zi când Mitropolitul Gurie va fi canonizat”, ne-a vorbit, ca din amvon, părintele Viorel Cojocaru de la Mitropolia Basarabiei. 

Dintre urmașii Mitropolitului Gurie Grosu, la această împărtășanie de suflet a fost nepotul lui, Igor Grosu. Domnia sa a mărturisit în faţa tuturor că în timpul ocupaţiei sovietice numele Gurie Grosu era tabu. N-a auzit și n-a știut că a existat pe acest pământ Mitropolitul Gurie. Nici tata lui, întors din Siberia, nu i-a suflat o vorbă despre fratele bunicului. „Abia în anul trei de facultate, am descoperit în pod la casă multe-multe fotografii și atunci am aflat de la ai mei de Gurie Grosu, cine a fost. Acele fotografii i le-am arătat atunci doar lui Nicolae Dabija, care mi-a spus că-s de mare valoare, să le păstrez că „vine vremea lor”.
Iată că a venit și vremea Mitropolitului Gurie, Omul – Martir, care a pus umărul la înfăptuirea Unirii Neamului, care ne poate ajuta întru reîntregirea Ţării.

 

Ionel CĂPIȚĂ

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 5926 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova