Abonare Online

:

Abonare Online

banner

Caută

Limba – natura firii noastre

Miercuri, 30 August 2017 12:28
  • Autor:  Tatiana Colțun

Articol apărut în august 2017, numărul 08 (306) al Revistei „NATURA”

 

„...O, nepăsarea-i neagră ca veninul...” Ea ne împăienjenește sufletul, spiritul și conștiinţa.

     Uităm cine suntem, de unde venim, ce limbă vorbim, care e numele adevărat al limbii, al poporului nostru... Parcă toate relele din cutia Pandorei s-au revărsat peste bietul meu plai și peste neamul meu... Marea grabă și uitarea de sinele și aproapele nostru ne caracterizează. 

    Mă doare cel mai mult nepăsarea faţă de sfânta sfintelor – limba noastră, comoara comorilor, nepăsarea faţă de identitatea fiinţei noastre... Mă simt aidoma eului liric din meditaţia ,,Un secol grăbit” de Gr. Vieru. Simt o durere profundă în faţa dezastrului moral și Apocalipsei spirituale, avalanșei de nenorociri: vaga uitucenie, surzenia sufletească, minciuna lingușitoare... Sufletu-mi tresaltă la impactul cu imposibilul devenit posibil:

Unul uită începutul cântecului,
Altul niște cuvinte. Altul
Mama-și uită,
Unul își uită ochii pe altul,
Altul urechea sub ușă.
.....................................
Se uită o făgăduinţă,
Un jurământ,
O convenţie...


      Devenim mancurţi. Ne pierdem rădăcinile, obârșia, memoria, tot ce-i frumos și sfânt, ne pierdem verticalitatea, demnitatea naţională, transformându-ne în supuși lachei, în roboţi răi... 
      Strig și întreb îngrozită prin versurile retorice ale celui răstignit pe Golgota Basarabiei:

Încotro, globule,
Atât de grăbit,
Încotro atât de distrat?!

 

tatiana

Tatiana Colțun, autoarea eseului


     Versurile Sale bat clopotele Memoriei, trezindu-ne din somnul cel de moarte, din letargia spirituală a conștiinţei noastre de neam. Acest strigăt, sper, să ajungă până la noi, toţi, să ne lumineze și să ne smulgă din încleștarea marii nepăsări a unui ,, secol grăbit” și a unei lumi ,,atât de distrate”, atât de mancurte... Sper să găsim în lirica și în viziunea lui Gr. Vieru acel suport, acel sprijin moral pentru a ne redeștepta din buimăceala și pierzania ce au cuprins totalmente întreaga noastră fire. 

     N-a existat un slujitor mai devotat limbii, scrisului latin, celor trei culori, dăinuirii noastre... Fiind întrebat al cărui discipol se consideră, clopotarul neamului nostru a răspuns: - Al limbii, al limbii române.
     Apelăm cu drag la Vieru, pentru că el și-a asumat întotdeauna întreaga povară atât a acestui grai, cât și a acestui neam nedreptăţit. Poetul a exprimat fidel firea, natura, felul nostru de a simţi, de a suferi, de a iubi, de a crede, de a fi...
Poetul acestui neam e sprijinul nostru și al fiinţei noastre - limba română. Vieru ara pe arșiţă ,,creșterea limbii românești și a Patriei cinstire”. Cobora zilnic în ,,minele de aur ale graiului matern”, pentru a-i descoperi nu numai frumuseţea,
ci și nemurirea. 
      „A vorbi frumos limba mamei e o datorie, una sfântă”, ni se destăinuia poetul duminicii. A vorbi corect limba e lege strictă. Limba se învaţă mai întâi acasă, în familie, apoi la grădiniţă, la școală, în societate... Se întreba trist, durut: „De unde atâta nepăsare pentru copii, pentru limba unui întreg popor?!” A dăruit preșcolarilor cea mai frumoasă Albinuţă și celor din clasa întâi - cel mai bun Abecedar.
     Îl durea nepăsarea unor dascăli de fizică, chimie, care bâlbâiau cuvintele graiului matern, justificându-și ignoranţa prin explicaţii absurde că limba nu e meseria lor. Se revolta întrebându-ne: „De când fizica are, iar limba nu are legi care trebuie respectate, de când limba nu mai este fiinţa unui popor, de când nu mai este istorie?” 

     Protesta și-mpotriva „bilingvismului armonios”, promovat în republica noastră, împotriva glotonimului ,,limba moldovenească” din Constituţia R. M.
Îl supăra camelionismul și mancurtismul unora de a-și vinde ușor și ieftin sufletul, de a se vinde, în funcţie de împrejurări, pe trei arginţi străinului. Vieru-publicistul ne deschide mereu ochii, indicândune calea cea dreaptă: ,,Nici puterea de la Chișinău, nici Moscova nu se tem de Limba Română. Se tem că limba română ar putea retrezi în noi sentimentul românismului” ... Ei refuză categoric și cinic etnonimul ,,popor român”, căci numai dreptul la istoria Neamului ne-ar reuni cu Ţara.

      Limba, în viziunea Poetului care ,,ziditu-s-a de viu în Templul Limbii Române”, este o parte componentă a Sfintei Treimi a fiinţei noastre naţionale, alături de teritoriu (,,pământ,”) și istorie (,,memorie”):

,,Să ai un lăcaș propriu,
Un grai al tău, din adânc,
O memorie proprie—
Iată ce este Patria”.
(„Nici o stea”)


      Le avem pe toate trei comorile, avem cei trei piloni pe care se ţine un neam, o naţie, se sprijină un stat, dar permanent suntem sub vremi, în calea tuturor răutăţilor, mereu ne luăm piept la piept cu marile puteri, cu furtunile de tot felul, fiind blestemaţi să ducem „ povara bunătăţii noastre,” deși depunem un efort sisific de a fi ca neam, de a supravieţui prin limbă și prin teritoriu... Mereu suntem furaţi și trădaţi, împărţiţi în autonomii, sfâșiaţi de vii la noi acasă, răstigniţi pe Crucea Basarabiei... De ce, Doamne?! Demnitate și memorie...

      „Pentru ea la Putna clopot bate,” ... Clopotul demnităţii și conștiinţei noastre naţionale, clopotul lui Ștefan cel Mare revarsă dangătul testamentar, idealul sacru: „Să staţi strajă la hotare, Să păziţi acest pământ.” Putna eminesciană – oază a spiritualităţii românești – ne binecuvântează și ne luminează, ne dă noi puteri... 

       Găsim acel punct de sprijin, căci există lucruri sfinte a căror candelă trebuie aprinsă și păzită lumina lor:

Mai mult noroc și-avere
Pe lume eu nu am
Decât în suflet graiul
Acestui pașnic neam.
...................................
Păstrează-l sfânt, copile,
Căci el ţi-i moștenirea
Și sapă-l pân-la lacrimi,
Păzindu-i strălucirea.”
(„Grai”)

 

      Vom păstra și păzi această sfântă moștenire, această bogăţie fără seamăn, acest izvor al veșniciei noastre, acest nestins foc sacru, această „istorie vie” – limba – fiinţa, natura firii noastre.

 

Tatiana COLŢUN,
profesoară de limba şi literatura română, Chişinău

Rate this item
(0 votes)
Vizualizări 17782 ori

Tranzactii

ASCULTĂ LIVE - ECO FM

Abonați-vă la site-ul nostru

Pentru a vă abona la site întroduceți adresa Dvs. de email în câmpul de mai jos

Cum ne puteți găsi

loading maps...
C: Adresa Noastra
13 str. S. Lazo,Chișinău,Republica Moldova