Devino Patron!

Barajul nostru vândut de guvernanți

Barajul nostru vândut de guvernanți
Barajul și hidrocentrala de la Naslavcea.

Deputatul Iurie Reniță, membru al nouformatei comisii pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru, susține că recent a intrat în posesia unor documente, care arată cine s-a aflat la originea cedării către Ucraina a jumătății de baraj de la Novodnestrovsk și a terenului adiacent de 6 hectare.

Potrivit deputatului, fostul președinte Igor Dodon este principala figură care a operat aceste cedări. Prin Hotărârea Guvernului nr.228/2008 din 29.02.2008, lui Igor Dodon i-au fost acordate puteri depline din partea statului moldovenesc pentru a semna Protocolul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994. El a fost principalul negociator din partea Republicii Moldova în anii 2008-2009, atunci când făcea parte din Guvernul Tarlev și deținea funcția de ministru al economiei și comerțului.

Ar putea fi o imagine cu text care spune „Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE la iniÈ›ierea asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova Ucrainei modificări Acordul între Guvernul Republicii Moldova Guvernul Ucrainei privind recunoaÈ™terea reciprocă drepturil reglementarea raporturilor de proprietate 1994 Publcat: 07-03-2008 Morátora Oflcal2r. 47-48ert proiectul crainei operarea Gu Ucrainei raporturilor eproprietate Se Moldova HOTĂRĂȘTE: între Guvernul Republici Moldova Cabinetul modificări Acordul Guvernul Republicii reciprocă Miniştri drepturilorşi 1994. proiectului referitor Guvernul eproprietate privind puteri Protocolului Guvernul Republicii modifi Acordul reciprocă Ucrainei Guvernul Ucrainei privind proprietate din august 1994, comerÈului, economiei Cabinetul modificări Acordul Guvernul Republicii reaprocă drepturilor aporturilor de PRIM-MINISTRU Contrasemnează: Vasile TARLEV Ministrulconomirişicomertuhi 9fe ÁndreiStratan”
Hotărârea de Guvern prin care i se oferă puteri depline Ministrului de atunci - Igor Dodon. Sursă foto: Iurie Reniță, profilul de facebook

 

Iurie Reniță declară că, ulterior, Guvernul Filat a preluat integral înțelegerile deja negociate și convenite de fosta guvernare comunistă a lui Voronin. În 2010, prim-ministrul de atunci a decis ca Republica Moldova să nu mai aibă dreptul de control asupra barajului de la Naslavcea (construcție hidrotehnică strategică, ce garantează accesul la peste 70% din apa Nistrului moldovenesc).

În concluzie, a reiterat deputatul, situația actuală vis-a-vis de fluviul Nistru se datorează persoanelor decidente din diverse guvernări, care au pus mai presus de toate interesele lor personale și străine, decât cele ale statului și cetățenilor. În ședința din 12 februarie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declaraţia cu privire la impactul curent și viitor al construcţiilor hidroenergetice pe fluviul Nistru și neadmiterea unei catastrofe ecologice iminente.

Deputata Violeta Ivanov, care a prezentat proiectul, a argumentat necesitatea adoptării Declaraţiei prin faptul că Ucraina continuă lucrările de construcţie la Hidrocentrala de la Novodnestrovsk și, în timpul apropiat, intenţionează să pună în funcţiune a patra turbină.

Amintim că într-o conferință de presă, desfășurată în ianuarie 2021, Grupul de Lucru „Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică”, din cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, a solicitat autorităților naționale să elucideze circumstanțele în care a fost lichidat punctul de control al frontierei de stat de pe barajul Naslavcea-Nahoreanîi, după semnarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994, semnat la 01 februarie 2010. De asemenea, s-a cerut neadmiterea concesionării a cca 19,22 ha de teren aflat pe teritoriul Republicii Moldova, de-a lungul fluviului Nistru, în amonte de barajul CHE-2 al Complexului Hidroenergetic. O altă solicitare a fost ca autoritățile din ambele state să asigure demarcarea graniței dintre Republica Moldova și Ucraina la frontiera de pe mijlocul barajului sau la jumătatea barajului Naslavcea-Nahoreanîi, conform acordurilor și practicilor internaționale și în baza studiilor efectuate anterior, în cadrul asistenței oferite de Uniunea Europeană prin proiectul EUBAM.

 

Articol publicat în Revista NATURA în numărul 348

Susține Natura.md: Devino Patron!