Devino Patron!

Fonduri mici pentru rezultate mari

Granturi cu valoarea cuprinsă între 1.000,00 și 3.000,00 USD au primit cinci grupuri de inițiativă ale elevilor din raionul Orhei, pentru a realiza diverse activități cu scop informativ și de conservare a mediului înconjurător. Fondurile au fost oferite de Departamentul pentru Programe Internaţionale al US Forest Service, prin intermediul Mișcării Ecologiste din Moldova, în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare și conservare a naturii”.

Fonduri mici pentru rezultate mari

Astfel, în perioada decembrie 2020 - aprilie 2021, sunt desfășurate conferințe, simpozioane, expoziții cu impact regional, plantări de copaci, amenajări de trasee ecoturistice și lucrări de curățare a căilor de acces și a izvoarelor, semnalizarea și marcarea potecilor, cercetarea și monitorizarea biodiversității și crearea de materiale informative despre conservarea naturii.

În baza unui concurs de proiecte, grupurile de inițiativă care au obținut finanțare sunt:
- Platforma Tinerilor Ecologiști din orașul Orhei - proiectul „Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării sustenabile”.
- Instituția Publică Gimnaziul Camencea, comuna Donici – proiectul „Cărarea izvoarelor”.
- Instituția Publică Gimnaziul Tabăra – proiectul „Tezaur cu adiere ecologică”.
- Asociația Obștească ArtLabyrinth, în parteneriat cu Centrul de Tineret Brănești, com. Ivancea, filiala Orhei – proiectul „Poteci turistice și popas în zona Parcului Național Orhei”.
- Școala Profesională din orașul Orhei – proiectul „Inspirație prin meditaţie”.


Am discutat cu reprezentanți din fiecare grup despre motivația de a participa la programul de granturi, rezultatele atinse și provocările întâmpinate. Iată ce ne-au răspuns:


Mariana JIOARA, Platforma Tinerilor Ecologiști din orașul Orhei,
coordonatoarea proiectului „Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării sustenabile”:

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, persoane stând jos, persoane în picioare şi interior

- Prin mini-grantul oferit în cadrul proiectului MEM „Abilitarea tinerilor pentru activități de interpretare și conservare a naturii”, avem determinarea de a sensibiliza tânăra generație și a o stimula să ia atitudine privind poluarea mediului la nivel de comunitate. Avem în echipa de lucru tineri ambițioși și motivați, care s-au unit pentru un scop comun. Împreună am organizat activități   de salubrizare, la care au participat elevi din mai multe școli.
De asemenea, am desfășurat lecții despre Parcul Național Orhei. Elevii au aflat despre diversitatea Parcului Național Orhei, am discutat despre protejarea acestui areal natural. Participanții au elaborat și gazete de perete, în care și-au exprimat viziunile asupra protejării florei și faunei Parcului. În felul acesta, informația a ajuns și la alți elevi, care nu au fost prezenți la lecții. Toți membrii din echipa de implementare au rămas plăcut surprinși de ingeniozitatea copiilor. Totodată, am aflat părerea tinerilor referitor la protejarea mediului ambiant. Din păcate, am fost nevoiți să sistăm această activitate, ca urmare a situației epidemiologice. Chiar și așa, am observat rezultate remarcabile în urma predării lecțiilor la etapa inițială. În cadrul proiectului ne-am propus și amenajarea unui spațiu verde, destinat recreerii elevilor în sânul naturii, cu scopul de a întări relația OM-NATURĂ.
 

 

Viorica CEBAN, Gimnaziul Camencea, 
coordonatoarea proiectului „Cărarea izvoarelor”:

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, persoane în picioare, în aer liber şi copac

- Am pornit la drum din dorința de a proteja unul dintre cele mai vechi izvoare din apropierea satului: Șumeluța. Ne-am propus să reducem impactul asupra acestui izvor, care se află într-un cadru natural deosebit, să-l decorăm cu lemn și piatră; să amenajăm un loc de popas. Alte două izvoare fiice – Izvoraș și Cișmea, au nevoie de amenajare. Astfel că și acestea au fost incluse în proiect. Am semnat un parteneriat cu Primăria Donici, care a fost deschisă pentru colaborare. Și localnicii participă, prin contribuții materiale și prin muncă. Câțiva săteni au plantat 50 de arbori pe traseul izvoarelor, oferiți de primărie. În scurt timp, vom desfășura activitățile de salubrizare a izvoarelor, instalare a indicatoarelor, decorare cu piatră a celor trei izvoare, instalarea foișorului pentru lecții în aer liber.
Credem că impactul activităților asupra comunității va fi mai evident după lunile aprilie-mai. Deocamdată, am simțit aprecierea consătenilor și ne bucurăm că participă la activitățile din cadrul proiectului. Provocarea cea mai mare este organizarea activităților pe bază de voluntariat. Fiind la primul proiect de acest fel, sperăm să avem un rezultat conform așteptărilor.


Nadejda NEGHIN, Gimnaziul Tabăra, 
coordonatoarea proiectului „Tezaur cu adiere ecologică”:

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni şi persoane în picioare

- Ne-am propus să amenajăm traseul „Cărarea maicilor”, care pornește din satul Tabăra și ajunge în satul Țigănești, trecând pădurile Parcului Național Orhei. Drept motivație ne servește problema nevalorificării turistice a acestui colțișor de rai. Satul nostru – Tabăra - datează din anul 1700. Este bogat în atracții de interes turistic: avem un izvor cu apă cristalină în centrul satului, Cimitirul Ostașilor Români, căzuți în cel de Al Doilea Război Mondial, Mănăstirea Tabăra, cele două biserici ale satului (cea de iarnă, cu hramul „Sfântă Treime” și cea de vară, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”), întemeiate în anul 1810 și care astăzi găzduiesc două icoane făcătoare de minuni, ce datează cu anul 1821.
Prin intermediul acestui proiect, sperăm să popularizăm bunul nume ale satului nostru. De asemenea, prin activitățile propuse, contribuim la informarea și conștientizarea tinerei generații despre potențialul natural și cultural local. Am organizat deja o masă rotundă cu genericul ,,Patrimoniul natal: istorie, cultură, natură” și am desfășurat o activitate practică de cunoaștere a viitorului traseu. Am observat interesul tinerilor participanți, care au transmis informația și altor semeni, determinându-i să adere ca voluntari în cadrul proiectului. Pandemia de coronavirus este elementul principal care frânează desfășurarea activităților, iar uneori dă peste cap planurile făcute inițial.


Alexandru VORONIUC, Asociația Obștească ArtLabyrinth,
coordonatorul proiectului „Poteci turistice și popas în zona Parcului Național Orhei”:

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, persoane în picioare şi în aer liber

- Împreună cu tinerii din comuna Ivancea, vom organiza și amenaja un traseu turistic în arealul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”: în pădurea dintre satele Trebujeni și Furceni. Acest loc este presărat cu priveliști încântătoare, de la stânci împădurite, până la lunci verzi mărginite de râul Răut. Zona este frecventată de mulți turiști, care știu să aprecieze frumusețea cadrului natural. Din păcate, nu există poteci marcate, fapt ce reduce experiența de vizitare. Până în prezent, am cercetat traseul pentru a identifica locurile de interes și de popas, pentru a vedea cât de greu se parcurge și în cât timp.
De asemenea, am semnalizat prealabil poteca cu marcaje mai simple, pe care ulterior le vom înlocui cu indicatoare și marcaje corespunzătoare unui astfel de traseu. Am observat că pe rețelele de socializare au apărut deja câteva fotografii postate de vizitatori, în care se văd și aceste semne simple ce au ghidat persoanele care nu cunoșteau zona. Suntem siguri că în vara curentă deja vor fi mulți vizitatori pe ruta propusă! Pandemia de Covid-19 este cea mai mare provocare, dar trebuie să ne adaptăm din mers la toate situațiile și scenariile impuse de această realitate a vieții noastre. 


Elena ROGOTI, Școala Profesională din orașul Orhei,
coordonatoarea proiectului „Inspirație prin meditație”

- Prin programul de mini-granturi dorim să promovăm meseria de silvicultor, care poate fi obținută în cadrul instituției noastre. Deși avem elevi care studiază această specialitate, pe an ce trece  numărul acestora este mai redus. Activitățile desfășurate din fondurile US Forest Service vor contribui la dezvoltarea profesională a elevilor instituției, pentru ca aceștia să înțeleagă farmecul profesiei de silvicultor, să-și sporească cunoștințele despre speciile locale de plante și animale. Am planificat și vizite de studiu la Institutul de Cercetare și Amenajare Silvică (ICAS), la Întreprinderea Municipală „Dendrarium” și la Grădina Botanică. De asemenea, ne-am propus să realizăm, un proiect tehnologic pentru un mini-dendrarium local. Unele activități au fost deja realizate, dar mai avem de lucru până la rezultatul final. O provocare mare este că elevii instituției învață în regim online, lucru care determină și proiectul să se desfășoare un pic diferit față de  cum ne-am planificat.

 

Pagini realizate în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare și conservare a naturii”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu sprijinul Departamentului pentru Programe Internaţionale al US Forest Service. Opiniile exprimate în această lucrare sunt cele ale autorului și nu angajează responsabilitatea Departamentului pentru Programe Internaţionale al US Forest Service.

United States Forest Service - Wikipedia

Susține Natura.md: Devino Patron!