Devino Patron!

Muzica bună se învaţă într-o şcoală de excelenţă

Muzica bună se învaţă într-o şcoală de excelenţă

Școala de Muzică „Ștefan Neaga”, trecută prin multe transformări pe care i le-a cerut timpul, și-a păstrat cu onoare tradițiile și s-a ridicat cu excelență la instituția de Alma mater. Acum școala,
care pregătește specialiști în domeniul muzicii și poartă denumirea de Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din 2016, este diriguită cu grijă, cu entuziasm și cu atitudinea
unui manager bun, de profesorul dr. Gheorghe Perju, Om Emerit.

Înființată imediat după război, în 1945, cunoscut drept Colegiu de Muzică, a cărui prim director a fost profesorul și violistul Stepan Cavin, aici muzica s-a predat la înălțimea cuvenită. Încă din 1955 școlii i se conferă numele compozitorului, dirijorului și pianistului Ștefan Neaga. Școliți și instruiți la facultăți europene, primii profesori, nume de rezonanță în muzica de la noi, precum Cleb Ceaicovschi-Mereșanu sau Alexei Stârcea, cei 72 de elevi din întreaga republică, absolvenți ai primilor ani, studiau la doar câteva secțiuni de specialitate: Orchestrală aerofonă, Orchestrală coarde, Pian, Instrumente populare, Dirijat coral și Canto, iar mai târziu și Teoria muzicii și compoziție.

Timpul în care evolua întreaga societate aducea lumină și speranță școlii în general, iar Centrul de Excelență „Ștefan Neaga” a găsit multe soluții la problemele firești ale educației, datorită echipei manageriale, condusă încă din aprilie 2002 de dl prof. dr. Gheorghe Perju. Echipa managerială - Iana Manoilă, director adjunct pentru instruire și educație, Ion Vasiliu, director adjunct pentru instruire și producere, Elena Mârzac, șefă de secție, sunt mereu în căutarea unei atmosfere prietenoase instruirii de calitate.

Astfel, unele secții au fost reformate sau înnoite cu mai multe catedre, numărul de profesori a crescut, a căror pregătire muzicală este mereu o performanță văzută prin discipolii lor. Descendente din neam mioritic, fluierul, cobza și vocea sufletului român au lăsat urmașilor talent, iar acesta trebuie cumva alimentat, adică școlit. Ecoul că la „Ștefan Neaga” se face muzică bună și se instruiesc talente a ajuns întotdeauna în toate localitățile Moldovei, așa cum frumoasa și spațioasa clădire de pe strada Hristo Botev, nr. 4, a fost ani buni neîncăpătoare. Studenții de azi deveneau mâine absolvenți de Conservator în toate țările: Italia, Grecia, Germania, SUA etc. Plecau să studieze la diferite specialități: canto, pian, instrumente cu coarde, instrumente aerofone, dirijat coral, teoria muzicii.

Aici la „Ștefan Neaga” și-a plimbat pașii pe coridoarele instituției, armonizând muzica cu sufletul său, fiind și unul din cei mai talentați studenți ai anilor 50, maestrul Eugen Doga. Cântăreți ca Zinaida Julea, Ion Suruceanu, Valentina Naforniță, Gheorghe Mustea ș.a. consideră colegiul, la care au învățat, prima piatră din cariera muzicală pe care și-au construit-o cu talentul.

Programul zilnic al unui viitor artist este de 8-9 ore de muncă. Poate e colosal, dar studentul de la muzică poartă cu sine conștiința îndeplinită că talentul solicită sacrificiu. În afara orelor de program obligatoriu, funcționează cercuri de educație estetică. Nu sunt neglijate nici alte discipline care îi formează unui muzician cultura generală. Și asta se vede din mulțumirile mereu în  așteptare ale profesorilor care predau obiectele de cultură generală. La Catedra de discipline socio-umaniste și reale, profesorii reușesc să pună în valoare importanța cunoașterii, a cărții, a culturii generale, să treacă poezia prin muzică.

La 75 de ani de la fondare, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” arată ca un templu al muzicii. Renovată prin Proiectul reconstrucția și modernizarea clădirilor în ÎPT, susținut de MEEC, în interiorul instituției e multă lumină care se revarsă cu adevărat în sunetele instrumentelor muzicale sau în vocile curate ale tinerilor, așteptate să se audă pe scenele internaționale. Colegiul are o bibliotecă bogată în cărți de specialitate, o fonotecă cu o vastă arhivă de înregistrări sonore și aparataj adecvat, sală de sport și de festivități, săli de clasă mari și luminoase, dotate cu tehnică modernă, conectată la necesitățile timpului. Profesorii, peste 140 de specialiști cu o înaltă calificare, se dedică pentru ca muzica ce se studiază la „Ștefan Neaga” să răsune pe toate scenele la înălțimea acelorași note.

 

Silvia STRĂTILĂ
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 347

Susține Natura.md: Devino Patron!