Devino Patron!

Obligații pentru primării, companii și cetățeni: un program pentru gestionarea deşeurilor

Obligații pentru primării, companii și cetățeni: un program pentru gestionarea deşeurilor
Imagine simbol

Autorităţile şi-au propus să implementeze un sistem modern european de gestionare a deşeurilor – cu posibilităţi reale de colectare separată şi prelucrare a tuturor categoriilor de deşeuri, dar şi cu reguli şi mecanisme clare. Astfel, încât şi agenţilor economici, şi autorităţilor locale, şi cetăţenilor să le fie clar cum se pot implica în proces, ce responsabilităţi le revin. Dar – atenţie! – vor fi stimulaţi să respecte legislaţia de mediu inclusiv prin înăsprirea amenzilor.

Obiectivul este: să prevenim generarea deşeurilor şi să reducem consumul de resurse

Rata de colectare a deşeurilor ce pot fi prelucrate sau reciclate urmează să fie majorată de câteva ori în următorii ani, printr-o participare mai activă a tuturor cetăţenilor. În plus, „politica națională în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să contribuie la prevenirea generării deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse”, a explicat Agenţia de Mediu.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul a aprobat în decembrie 2023, Programul național pentru gestionarea deșeurilor în anii 2023-2027. Acesta va înlocui Strategia de gestionare a deşeurilor pentru anii 2013-2027. Schimbarea este necesară deoarece din 2013 şi până acum au intrat în vigoare mai multe legi referitoare la mediu, cu noi noţiuni şi prevederi în ceea ce privește colectarea şi prelucrarea deşeurilor, dar şi Regulamentul privind depozitarea deșeurilor la sol, adoptat la sfârşitul lunii noiembrie – toate aceste noutăţi au fost integrate în program.

În baza Programului naţional, vor fi elaborate programe locale

În baza programului, pe parcursul unui an, autorităţile publice locale îşi vor elabora propriile programe, ajustate la realităţile de la faţa locului. Astfel, va fi transpusă în fapt şi concepţia de regionalizare a managementului deșeurilor, care prevede că teritoriul țării este divizat în opt regiuni, pentru o coordonare mai uşoară şi mai eficientă a procesului.

„Programul, care porneşte de la o analiză a gestionării deşeurilor la ora actuală, este mult mai ajustat necesităţilor curente. Au fost incluse şi componentele noi şi importante ale legislaţiei naţionale de mediu, cum ar fi Responsabilitatea extinsă a producătorului (REP), după principiul „poluatorul plăteşte”, dezvoltarea economiei circulare – cum pot fi gestionate anumite deşeuri reciclabile. Totodată, documentul conţine o componentă legată de obiectivele pe care trebuie să le atingă autorităţile publice locale în cadrul conceptului de gestionare regionalizată a deşeurilor”, a menţionat pentru Ecopresa Aurelia Bahnaru, preşedinta Asociației pentru gestionarea deșeurilor (organizaţie nonguvernamentală).

Va fi creat un sistem integrat de colectare şi prelucrare a deșeurilor pe categorii

Până în anul 2027, urmează să fie organizat un sistem integrat de gestionare a deșeurilor, „eficient din punct de vedere economic și care să asigure protecția mediului înconjurător și a sănătății populației”, potrivit Ministerului Mediului.

Este planificată dezvoltarea unei infrastructuri care să ofere soluții pentru colectarea şi prelucrarea diverselor fluxuri de deșeuri.

Categoriile de deşeuri menţionate de legislaţia de mediu sunt următoarele: deșeurile municipale și asimilabile din comerț, din industrie, instituții, inclusiv fracțiile colectate separat și fluxurile specifice de deșeuri – biodeșeurile, deșeurile de ambalaj, deșeurile din construcții și demolări, vehicule scoase din uz, deșeurile de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatoare uzate, uleiuri uzate, anvelope uzate, deșeuri ce conțin PCB-uri, deșeuri cu conținut de azbest, deșeuri rezultate din activitățile medicale și alte activități conexe.

Rata de colectare şi reciclare a deşeurilor urmează să crească cu 40-60%

Până în 2027, conform programului adoptat de Guvern, urmează să fie asigurată majorarea cu până la 40-60% a ratei de recuperare și reciclare a produselor supuse mecanismului REP (responsabilitatea extinsă a producătorului).

Mecanismul REP înseamnă că agenţii economici răspund de mărfurile plasate pe piață chiar și după comercializarea acestora. Legea îi obligă să colecteze, să transporte, să sorteze şi să valorifice deşeurile, inclusiv de ambalaje, să organizeze campanii de informare a cetăţenilor, pentru a-i încuraja şi stimula să efectueze sortarea și colectarea. Conform legii, orice agent economic din Republica Moldova care produce, prelucrează, vinde şi/sau importă baterii şi acumulatoare, echipamente electrice şi electronice, vehicule, uleiuri, anvelope și ambalaje este obligat să implementeze mecanismul REP.

Dacă ating țintele de colectare a deșeurilor, agenții economici sunt scutiţi de plata pentru poluarea mediului. De exemplu, pentru anul 2023, ţintele de colectare a deşeurilor de ambalaje sunt de 15% în cazul ambalajelor din hârtie, carton, sticlă, câte 10% pentru cele din plastic şi metal şi 5% pentru ambalajele din lemn.

În prezent, doar aproximativ 7% din ambalajele produselor vândute sunt colectate pentru reciclare în Republica Moldova, în timp ce restul ajung la deşeurile comune. În UE, media de colectare a deşeurilor constituie 55%, dar în Europa există ţări în care acest indicator se apropie chiar de 100%.

Autorităţile şi-au anunţat intenţia de a majora din 2024 şi amenzile aplicate pentru poluarea mediului, chiar de peste două ori. De exemplu, amenda pentru poluarea mediului cu o tonă de ambalaje din plastic constituie în prezent 4.500 de lei, dar există propunerea ca aceasta să fie majorată până la 10.000 de lei.        

Autor: Eleonora Lisnc,    

Ecopresa.md   

Articol publicat în revista NATURA, nr. 383 

 

 

Susține Natura.md: Devino Patron!