Devino Patron!

Tactici pentru cauze de mediu

Extras din Ghidul realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul proiectului „Lobby și advocacy - pentru o guvernanţă de mediu durabilă și democratică”

Tactici pentru cauze de mediu
Planificarea campaniei de advocacy la instruirea organizată de Mişcarea Ecologistă din Moldova

Întrevederile cu ținta vizată sunt o tactică esențială. N-o luați prin surprindere efectuând o vizită neanunțată – programați din timp întâlnirea, ca să fiți siguri că se află la birou. Pe durata conversației, recurgeți la un singur vorbitor (asistat, la nevoie, de alți 2-3 membri) care să expună clar subiectul campaniei, doleanțele cetățenilor și argumentele în favoarea cauzei voastre. Dacă nu ajungeți la rezultatul scontat, aranjați o nouă audiență.

Dezbaterile, fie că sunt organizate de instituția voastră sau de una publică, pot servi drept o tactică eficientă în campania de advocacy. În primul rând, cel mai important aspect este convingerea
țintelor să participe la acestea. Dacă voi sunteți cei responsabili de coordonarea dezbaterii, expediați invitațiile cel târziu cu o săptămână înainte de eveniment. În ele, specificați următoarele amănunte: data, ora, locul (să fie ușor accesibil), temele dezbaterii, scopul și rezultatul dorit. Pentru a vă asigura de participarea celor vizați, pe lângă invitațiile oficiale, reconfirmați prin apeluri telefonice. Invitați, pentru mediatizare, dar și pentru diversificarea dialogului, reprezentanți ai presei. Aproximați numărul oamenilor care vor lua parte la întâlnire. Nu supraestimați, căci scaunele neocupate transmit vizual un mesaj la fel de sugestiv ca și insuficiența locurilor (interes pentru subiect). Este recomandabil, totuși, să aveți posibilitatea de a aduce scaune și din alte săli, dacă e cazul. Plasați la intrare, o listă unde participanții să poată să-și lase detaliile de contact.

Moderatorul (sau chiar moderatorii) trebuie să fie o persoană în care publicul are încredere. El trebuie să precizeze, de la bun început, care este scopul dezbaterii, să explice regulile „jocului” (formatul, timpul alocat fiecărui invitat special) și să urmărească respectarea acestora. De asemenea, moderatorul trebuie să recapituleze cele discutate și să prezinte o serie de concluzii. Dacă rămân anumite întrebări fără răspuns, notați-le și încercați să reveniți ulterior asupra lor. Analizați întâlnirea, în ce măsură scopul său a fost atins, iar dacă au fost asumate anumite  angajamente din partea țintelor voastre și, este cazul, reamintiți-le de promisiunile făcute.

Petițiile adresate unui factor decident sunt o altă tactică deseori utilizată în pledoaria cauzei. Referitor la acestea, se recomandă, ca, pe lângă un număr considerabil de semnatari, să aveți, cel puțin, o personalitate/lider de opinie/organizație respectabilă pe liste. Dacă este o petiție care nu se desfășoară exclusiv în mediul virtual, ci (și) prin comunicare directă cu cetățenii, înainte de a prezenta oficialului „dovezile” de susținere, nu uitați să păstrați niște copii ale acestora. Ele ar putea fi necesare și în alte contexte legate de subiectul campaniei. Din motive strategice (valoarea aspectului cantitativ), dar și de lizibilitate, străduiți-vă să aveți nu mai mult de zece rânduri de semnături per pagină (solicitați, neapărat, și datele de identificare ale persoanelor, pentru ca petiția să fie considerată valabilă).

Demonstrațiile, marșurile, mitingurile, expozițiile, concertele reprezintă un alt set de tactici ce pot fi folosite în campania de advocacy. În ceea ce privește, cu precădere, primele trei tipuri de evenimente, dacă nu aveți certitudinea unei prezențe impunătoare la acestea, e preferabil să optați pentru alte tactici. Astfel de manifestații sunt menite să arate masa susținătorilor, iar un public numeric redus poate aduce o defavoare cauzei. Locația este crucială în asemenea situații – pe lângă accesibilitate sporită, zonele centrale, unde fluxul de persoane este, de obicei, mare, pot contribui la sporirea mulțimii inițiale de oameni. De asemenea, nu uitați să distribuiți diferite materiale în legătură cu evenimentul respectiv. Dacă reușiți să determinați și persoane publice de
încredere să participe, atunci prezența acestora poate influența și pe alții să se alăture manifestației/cauzei.

În general, vă îndemnăm să vă creați treptat o bază de date cu detaliile de contact a diferitor cetățeni pentru o mai bună funcționare și reușită a campaniilor voastre. Se va dovedi a fi valoroasă în momentul convocării acestora la evenimente prin telefon, e-mail, rețele de socializare. Evitați abordările standard/ șablon, fiindcă e puțin probabil să stabiliți o conexiune cu interlocutorul. Dacă voi nu îi veți acorda timpul și atenția cuvenită, nici el, foarte posibil, nu se va arăta atras de propunerea voastră.

Promovarea cauzei prin mass-media, considerată a patra putere în stat, este o metodă strategică de a (in)forma/educa opinia publică, de a îndemna cetățenii și autoritățile la acțiune, dar și de a pune, într-o oarecare măsură, presiune pe factorii decidenți. Prin canalele media, aveți oportunitatea de a atrage atenția asupra unei probleme, cauzelor sale și posibilităților de a o rezolva productiv, pentru ca o schimbare benefică să aibă loc. Puteți să stârniți interesul reprezentanților mass-media prin comunicate și conferințe de presă, scrisori deschise, întâlniri cu aceștia, participare la emisiuni etc.

Menționăm că datorită rețelelor de socializare, tehnicile descrise mai sus și rezultatele lor pot fi amplificate, însă, uneori, și subminate, dacă oponenții cauzei vor încerca să vă compromită activitatea prin diverse comentarii denigrante.

Susține Natura.md: Devino Patron!