Termeni & Condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII

Toate preţurile afişate pe site sunt exprimate în lei MDL.

Prin abonarea la Publicația Periodică NATURA, utilizatorul va primi Publicația Periodică NATURA în format electronic (PDF) sau tipărit (pe suport de hârtie), în funcție de preferințele selectate la efectuarea abonamentului. 

Termenul abonamentului este de 12 luni sau 6 luni sau 3 luni din data achitării abonamentului, în funcție de preferința selectată la completarea formularului on-line. La efectuarea plății, trebuie să completați corect datele pentru livrarea publicației, conform formularului de abonare, în caz contrar SRL Publicația Periodică Natura nu poartă responsabilitate pentru întârzieri la acordarea serviciului solicitat.

Dacă plata pentru abonament se face până la data de 20 a luni, livrarea abonamentului se va face începând din luna următoare.

Livrarea publicaţiei NATURA se face începând cu data de 15 a lunii premergătoare abonării, de către Î. S. Poşta Moldovei, la adresa indicată de dumneavoastră. Adresa de livrare poate fi modificată pe parcursul derulării abonamentului, la solicitarea abonatului, dar acest fapt implică timp suplimentar și, posibil, costuri.

Toate drepturile de autor aparțin SRL Publicația Periodică NATURA. Toate informaţiile publicate în cadrul acestui abonament sunt protejate de către dispoziţiile legale din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului natura.md, SRL Publicația Periodică NATURA își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui serviciu, precum și Termenele și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabila. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune, pentru a verifica termenele și condițiile pe care ați agreat să le respectați. 

Este interzisă altă exploatare a conţinutului abonamentului electronic PDF decât afişarea pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare a informaţiilor respective.

Termene și condiții, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma achitată de utilizator pentru serviciul consumat.

CONDIŢII DE PLATĂ

 În cazul efectuării comenzii, Utilizatorul poate efectua achitarea serviciilor în următorul mod:
-  Plătiți on-line pe site cu cardul bancar VISA / MasterCard cu ajutorul sistemului de plăți al băncii-partenere S.A.«Moldova Agroindbank». Suma de retragere este costul Abonamentului.

După înregistrarea comenzii, selectînd achitarea on-line, Utilizatorul va trece pe pagina plăților protejată S.A.«MoldovaAgroIndBank» ecomm.maib.md, unde el va trebui să întroducă datele cardului său bancar.

S.A.«MoldovaAgroIndBank» protejează și prelucrează datele cardului bancar al Utilizatorului după standardul PCI DSS. Transmiterea informației în portalul plăților se efectuează cu utilizarea tehnologiei de criptare SSL. Transmiterea ulterioară a datelor se efectuează prin rețele bancare închise, care au cel mai inalt nivel de fiabilitate. S.A.«MoldovaAgroIndBank» nu transmite datele cardului Utilizatorului către alte părţi terţe sau „PP Natura” SRL. Pentru autentificare adăugătoare a deținătorului cardului se folosește protocolul 3D Secure. În cazul în care Banca Utilizatorului suportă tehnologia dată, Utilizatorul va fi trimis pe serverul băncii pentru idenficare adăugătoare. Informații despre regule și metode identeficării adăugătoare Utilizatorul poate afla în Banca emitentă a cardului.

Toate operațiunile cu carduri de plată sunt executate în conformitate cu cerințele VI-SA International, MasterCard și altor sisteme de plată. La transmiterea informației sunt utilizate tehnologii speciale de securitate a plăților on-line cu carduri, prelucrarea datelor se face pe serverul high-tech sigur al companiei de procesare.

FURNIZORII

Pentru livrarea abonamentului în format tipărit (pe hârtie) SRL Publicația Periodică NATURA are contract de distribuţie cu serviciul naţional de livrare – Î. S. Poşta Moldovei. 

Abonamentele plătite prin sistemul online pentru versiunea print (pe hârtie) pot fi livrate doar pe teritoriul R. Moldova, conform adresei indicate în formularul de abonare.

Abonamentele plătite prin sistemul online pentru versiunea PDF vor fi livrare oriunde în lume, la adresa electronică indicată în formularul de abonare.

In cazul in care Clientul îşi modifică datele personale livrate deja catre natura.md si există abonamente in derulare, Clientul este obligat să transmită un mesaj de informare la adresa [email protected], iar livrarea ulterioară se va face luându-se în considerare datele nou modificate, doar căacest fapt implică timp suplimentar și, posibil, costuri.

Pentru informaţii şi/sau reclamaţii privind livrarea abonamentului, vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 022 23 71 49 sau prin e-mail: [email protected]

POLITICA DE RETURNARE/RESTITUIRE

Prin abonarea pe natura.md, Clientul încheie de fapt un contract la distanţă cu SRL Publicația Periodică NATURA.

În conformitate cu prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din  25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor şi a dispoziţiilor Legii nr. 8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, Clientul are dreptul la revocarea contractului încheiat la distanţă.

Potrivit Legii nr. 8 din 26.02.2016, Clientul beneficiază de dreptul de a revoca contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia sa şi fără a suporta alte costuri decît cele prevăzute la art. 12 alin. (3) şi art. 13, in termen de 14 zile începând de la ziua în care intră in posesia fizică a produsului.

Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client. 

În cazul în care Clientul solicită revocarea contractului în cadrul termenului legal, şi în cazul în care Comanda este achitată, Natura.md se obligă sa returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce priveşte deciziei sa de revocare a contractului. Suma va fi returnată dupa cum urmeaza:

• pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

Clientul va informa natura.md în ceea ce priveste intenţia sa de revocare a contractului prin mesaj în scris la adresa [email protected].

CONFIDENŢIALITATE

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, SRL Publicația Periodică Natura are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

Categoriile de date personale prelucrate de natura.md sunt:  numele si prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail. 

Atunci cand un Utilizator completează un formular de abonament pe natura.md, va primi mesaje de la adresa [email protected] doar pentru livrarea abonamentului și în masura în care fiecare și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare. 

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. [email protected]  va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere și alerte. 

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, natura.md garantează o protecţie maximă a datelor personale ale Clienţilor impotriva distrugerii, modificarii, blocării, copierii, răspândirii, precum şi asupra altor acţiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, natura.md prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: expedierea abonamentului, informarea Clienţilor privind situatia abonamentului lor pe natura.md, informarea Clientilor privind evoluţia şi starea abonamentului; colectarea opiniilor privind produsul Publicaţia Periodică NATURA.

Refuzul furnizarii acestor date poate  determina imposibilitatea onorarii abonamentului. 

Capabilități de securitate

Datele personale furnizate de dumneavoastră nu vor fi făcute publice sau comercializate către terţe părţi. Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, SRL Publicația Periodică NATURA își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

SRL Publicația Periodică Natura nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la [email protected]  sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, natura.md fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SRL Publicația Periodică Natura nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. 

Politica de transmitere a detaliilor cardului de plată

Pentru plățile cu card bancar prin Plationline, tranzacția va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor ca WWW NATURA MD.

Natura.md nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține raspunzator pe natura.md pentru niciun fel de prejudiciu.

Anularea unei tranzacții sau plăți cu cardul pentru un abonament poate fi făcută doar în cazul în care aceasta s-a efectuat de două ori din greșeală.

Pentru aceasta vă rugăm să ne contactați la nr. de tel 022 23 74 23 sau adresa de email [email protected] 

OFERTELE PROMOȚIONALE

Ofertele promoționale oferite de natura.md sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționata în e-mailul de transmitere a ofertei, cu exceptia cazului în care este specificat altfel. 

În cazul în care o oferta sau un cod promotional a fost aplicat intr-o Comanda care nu a putut fi onorata sau a fost anulata din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoţional respectiv exclusiv in scris, printr-un e-mail pe adresa [email protected], numele Clientului şi codul promoţional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 10 de zile calendaristice.

FORTA MAJORA

Orice conflict apărut între natura.md și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii Republicii Moldova, iar dacă această eșuează se apelează la instanțele competente de la domiciliul Clientului.

Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasă la raspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștința de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. 

Forta majora va fi probată conform legii.