Devino Patron!

Toți muncim mult, doar că responsabilitățile unora sunt mai mari

Toți muncim mult, doar că responsabilitățile unora sunt mai mari

Există astăzi instituții de învățământ, unde tinerii, încă adolescenți fiind, învață diferite specialități, care concurează cu cele mai solicitate școli din toată lumea.

Aici „ai noștri tineri” au toate oportunitățile să se dezvolte intelectual, să capete o meserie, să rămână cu o cultură generală pentru viitor și să fie pregătiți pentru un zbor lung și sigur în viață. În trecutul sovietic, la noi, aceste instituții, solicitate de foarte mulți tineri, se numeau tehnicumuri. Cuvântul „tehnicum” nu există în dicționar așa cum astăzi de acest termen își mai amintesc doar absolvenții instituției de atunci, dar în virtutea împrejurărilor ei se întorc cu drag, trecând astăzi pragul vreunui colegiu. Acestea, în mare parte, au devenit colegii, centre de excelență, adică instituții de învățământ mediu de specialitate, subordonate Ministerului Educației, ajutate și încurajate să funcționeze „ca afară”. Sunt bine dotate, multe din ele renovate, cu toate cele necesare învățării unei meserii.

În această rețea de învățământ mediu se încadrează și Colegiul Politehnic din Bălți al cărui director este Ion Lisnic, funcție ce a câștigat-o prin concurs în 2019, un manager cu simțul realității și al responsabilității. Cu echipa sa, Stela Stah și Gabriela Glavan, directori adjuncți pentru instruire și educație, Liudmila Craiţman, director adjunct pentru practică și producere, Olga Balanici, șefă de secție pe sectorul didactic, și cu o armată de 82 de profesori, reușește să mențină colegiul la un nivel înalt din toate punctele de vedere – dotarea școlii, relațiile umane, însușirea de către tineri a specialităților, acoperirea cu personal didactic etc.

Acestea sunt și argumente convingătoare că în colegiu învață 1200 de studenți. Aici absolvenții gimnaziilor au posibilitate să-și aleagă următoarele specialități: calculatoare, rețele de calculatoare, automatizarea proceselor tehnologice, metrologie și certificarea conformității, tehnologia construcțiilor de mașini, electromecanica, aparate radioelectrice de uz casnic.

Solicitat de tineri din toată republica, la Colegiul Politehnic din Bălți vin să învețe mulți din cei chemați să exploreze domeniul ales, dar catedrele de specialitate, desemnate pentru științele reale, într-o conexiune cu cele socio-umane, le permit acestora să devină viitori specialiști calificați cu o cultură generală de excepție. Astfel viitorii ingineri au un program educativ bogat și valoros, implicați fiind în diverse activități sau concursuri, traininguri sau programe de cercetare europene etc. Educația pentru artă și pentru valori viitorilor ingineri le este cultivată de profesorii de la disciplinele umaniste – o echipă de pedagogi bine pregătiți într-o formulă reușită cu un decan de vârstă excepțional în pedagogie – prof. Ana Grabazei. Toate aceste ocupații ale studenților de la politehnică sunt viața de zi cu zi, ajutați fiind de oportunitățile pe care le oferă colegiul: blocurile de studii cu săli de clasă și cabinete, laboratoare înzestrate cu utilaj tehnic, bibliotecă și sală de lectură, ateliere pentru instruirea de specialitate, sală de sport și stadion, sală de festivități, instruiți de profesori cu o pregătire și experiență de excepție.

Ghidați de cadre didactice, în care managerul lor își pune toată încrederea, susținându-i sau promovându-le intențiile și inițiativele în desfășurarea proiectelor, multe din ele încadrate în arealul internațional, profesorii de biologie Natalia Postolache, Inga Timciuc și Anastasia Țap au reușit să planteze pe teritoriul colegiului 60 de pomi.

Absolvenții colegiului, în zborul lor spre o instituție de învățământ superior (mulți din ei se îndreaptă spre Universitatea Tehnică), lasă prin cuvântul lor un laudatio profesorilor și colegiului pagini de istorie magistrală. Unii absolvenți au revenit la colegiu în calitate de profesori: Galina Tofan, Anastasia Țap, Inga Timciuc, Vasile Lupescu, Natalia Pelevaniuc, Sergiu Iațimirschi, Serghei Zabulica, Gheorghe Siminițchi. Traseul victorios în viață al tinerilor care aleg să învețe în acest colegiu se datorează bineînțeles cadrelor didactice, dăruind mult din tainele meseriei de viitor. Însuși directorul Ion Lisnic, absolvent al Universității Tehnice, specialist în Tehnologia construcțiilor de masini, predă mai multe discipline de specialitate. În colegiu se păstrează tradiția
dinastică a profesiei prin familia Madan: Natalia, Alexandru și Andrei, ceea ce astăzi este mai
mult decât un merit al familiei sociale.

Colectivul de pedagogi are și un doctor în științe pedagogice, Iraida Braduleac, iar prof. Olga Balanici este doctorandă la Institutul de Științe ale Educației. Performanțele academice remarcabile ale absolvenților, multitudinea de diplome și mențiuni ale studenților și cadrelor didactice din instituție, reușitele obținute la disciplinele de cultură generală, invențiile și creativitatea – două valențe caracteristice tehnicianului – afirmă pe deplin gândul lui L. Blaga că acesta „desființează basmul din viața noastră numai în măsura în care tehnica este basmul realizat”. Aforismul blagian este de fapt sloganul ce stă la intrare, semn că tinerii studioși ai colegiului îl au ca model în școală și în viață.

Silvia STRĂTILĂ
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 355

Susține Natura.md: Devino Patron!