Devino Patron!

NATURA LA 30 DE ANI!

NATURA LA 30 DE ANI!

 

Iurie COLESNIC, scriitor și istoric, Maestru al Literaturii: „Treizeci de ani... ca o clipă”

În Istorie timpul curge altfel decât în fizică. Dacă în fizică el se măsoară în miimi și milionimi de secundă, apoi în Istorie măsura lui e cu durată de secole și de milenii.
Și timpul nostru are o măsură secretă. O măsură nebănuită. Zilele acestea revista ecologică „Natura” a împlinit 30 de ani. Parcă mai ieri țineam în mână primul număr și mă minunam de curajul unor oameni, care riscau să scoată o publicație ecologică, într-o epocă în care lumea se gândea mai mult la haine și alimente, decât la necesitatea de a deschide un ziar.
Dar n-am avut dreptate. De la o revistă ecologică s-a ajuns la Ecologia Spiritului, la Ecologia Culturii și asta grație echipei, care a muncit și care de-a lungul anilor a suferit schimbări, dar n-a pierdut ritmul, n-a pierdut orientarea datorită unui navigator priceput, cunoscător fin al stâncilor subacvatice, pe care nu le pot ocoli majoritatea publicațiilor de la noi.
Acest navigator hărăzit este publicistul și ecologistul Alecu Reniță, pe care-l felicit cu prilejul acestei frumoase aniversări, și în persoana lui – toată echipa redacțională.
Treizeci e cifră frumoasă, dar nu suficientă pentru viața unei publicații. La mai mult și la mai mare!

 

Revista NATURA în ospeţie la elevi din Orhei, 2019

 

Mihai CIMPOI, academician: „O publicație de învățătură”

Scriu această urare de bine și de noi împliniri într-un timp convulsionat de prăpădul la scară mondială pe care-l face CORONAVIRUS, mic ca dimensiune (a milioana parte dintr-un milimetru) și deosebit de mare ca născător de primejdie și de spaimă, și chiar în ziua în care e sărbătorită știinţa (12 iunie), fapt care ne aduce aminte de ceea ce spune Michel de Montaigne, eseistul numărul unu: „În orice lucru, dacă natura nu ajută puţin, e greu ca știinţa și silinţa să facă vreun progres”.
Mutând lucrurile în planul referinţei binecuvântării noastre, putem spune că „Natura”, publicaţie care corespunde întru totul denumirii sale și care e redactată de străluciţi jurnaliști-ecologiști, ne ajută să înţelegem valoarea supremă, cea care ne asigură pâinea cea de toate zilele (întru fiinţă, se mai zice într-o variantă a „Tatălui Nostru”) și aerul necesar existenţei, dându-ne și ceea ce marele Grigore Vieru, copil al firii, denumea reazem.
Să nu uităm că limba română, singura în lume, are noţiunea de fire, care semnifică unitatea omului și a Naturii, frăţia lui cu codrul, despre care vorbește Eminescu în memorabilul vers: „Codrul, frate cu românul…
La mulţi ani și la noi realizări!

 

 

Maria COSNICEANU, doctor lingvist: „Revista pentru toți”

Revista „Natura” este unica publicaţie care timp de trei decenii reflectă, evidenţiază și promovează bogăţia și frumuseţea plaiului nostru, educă dragostea și grija pentru mediul înconjurător, este un manual de învăţătură, carte de căpătâi în domeniul ecologiei pentru oamenii de toate vârstele si toate ocupaţiile referitoare la Natura-Mamă.
Concomitent cu tematica de bază, revista publică materiale de cultură generală: sociologie, istorie, literatură, lingvistică, folclor, turism etc., etc., ceea ce face să fie foarte interesantă și foarte utilă pentru toţi membrii societăţii.
Cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de la fondarea acestei publicaţii de oblojire a sufletului și tămăduire a plaiului, exprim calde, sincere felicitări bravului colectiv al redacţiei în frunte cu distinsul ecologist, hărăzit publicist și eseist, adevărat patriot al acestui Pământ și Neam – Alecu Reniţă, care ţine pe umerii săi apariţia acestei publicaţii – tribună a demnităţii și neîngenuncherii Neamului. Sănătate multă, inspiraţie și noi realizări!

 

În vizită la cititorii fideli din Mereni, Anenii Noi, 2019

 

 

Ion NEGREI, istoric: „Tribună de cultivare a identității naționale”

În iunie 1990, atunci când Mișcarea de Renaștere și Eliberare Națională atinsese cote maxime – mărturie în acest sens fiind proclamarea suveranități RSS Moldova (23 iunie 1990), iar Basarabia profund traumatizată făcea primii pași de desprindere de URSS, de fapt de Gulagul sovietic, în care fuseseră încarcerată mai bine de cinci decenii – la Chișinău apărea revista NATURA, o publicație, ce, iată, că zilele acestea împlinește 30 de ani de activitate. Firește că în această perioadă colectivului redacției i-a fost dat să treacă prin multe cumpene, să facă față unor provocări, să depășească unele obstacole, dar, spre cinstea și onoarea echipei manageriale, colectivul de jurnaliști de la această publicație a știut să facă față lucrurilor, astăzi prezentându-se ca o echipă profesionistă, bine închegată, avându-l în frunte pe energicul și talentatul publicist Alecu Reniță.
Echipa redacțională a cucerit cititorul prin modul profesionist de abordare a problemelor de actualitate, prin adevărul istoric despre noi ca națiune, subiecte care se regăsesc mereu în paginile revistei. În opinia noastră, redacția s-a remarcat prin abordarea a două mari probleme de importanță vitală pentru societatea moldovenească în perioada postsovietică și posttotalitată – ecologia mediului și ecologia sufletului. De fapt, aceste două domenii, aflându-se într-o legătură, constituie esența existenței noastre ca popor.
Integritatea personală și modul sănătos de viață pot fi asigurate nu doar prin creșterea productivității solului, prin îmbunătățirea calității apei, prin păstrarea purității aerului, ci și prin cunoașterea istoriei și culturii naționale.
În peisajul publicisticii basarabene, revista NATURA este publicația cu cea mai articulată concepție de cultivare a identității naționale românești. Acesta din urmă, dar și componenta ecologică
a revistei, sunt realizate de jurnaliști și autori profesioniști de pe ambele maluri ale Prutului. Prin conținutul ei, revista NATURA este perfect integrată în publicistica și cultura românească.
Cu prilejul acestui moment aniversar, adresez urări de sănătate și mult succes echipei redacționale: în continuare să spargeți întunericul, să aduceți cât mai multă Lumină în casele cititorilor revistei NATURA, să dezavuați minciuna și falsul, să veniți în fața lumii cu Sfântul Adevăr. De fiecare dată, când vă așezați la masa de scris, să fiți cu gândul și la acei care, lecturând cele publicate, să-și recapete Identitatea Naţională și Demnitatea înaintașilor noștri, strivită de călăii străini și cei din partea locului.
La mulți Ani, Natura! La mulţi Ani, Neam și Ţară!


 

Claudia PARTOLE, poetă, eseistă, prozatoare, jurnalistă: „NATURA mea dragă”

Mi-e tare dragă NATURA și tot ce este al Ei, începând cu firul de iarbă și terminând cu mine, eu fiind unul dintre copiii Ei! Mă bucur de frumusețea prin care ni se dăruie, dar mă doare sufletul când o văd pângărită... Îmi sunt apropiați acei oameni care țin la Natura- Mamă și o apără de nesăbuința și nepăsarea multora…
Mi-i dragă și revista „Natura” cu echipa ei de ziariști receptivi la toate semnalele și apelurile întru salvarea averii inestimabile, care ne-a fost transmisă prin străbuni de la Bunul Dumnezeu – moștenire, de care însă, vorba cântecului, „În fiecare zi ne batem joc...”
Datorită intervenției revistei „Natura” a fost salvat, de hoți, și izvorul din satul meu, Cotova, raionul Drochia. S-a întâmplat acum circa 10 ani. Azi, când acest minunat colectiv sărbătorește trei decenii de activitate, dacă am aduna toate izvoarele (și râul Nistru, și pădurile, și pământul acestui meleag!), întru apărarea cărora a intervenit în repetate rânduri, prin forța Cuvântului scris, revista „Natura”, ne-am da seama câte le-am fi pierdut și cu cât mai săraci am fi rămas...
Pentru eternitate 30 de ani nu e atât de mult, dar pentru Natură fiecare clipă, arbore, izvor, fiecare dintre noi, oamenii, – contează foarte mult. Felicitări, dragi colegi! Un codru de ani înainte, tot atât de inspirați și frumoși revistei și Vouă, acelora care sunteți devotați Naturii!

Prietenii de la Fundurii Vechi, Glodeni, în vizită la revista NATURA

 

 

Anatol EREMIA, lingvist, specialist în onomastică, doctor habilitat în filologie: „Suntem împreună de peste trei decenii”

„Natura” este una dintre prestigioasele noastre reviste, un îndrumar, o bogată sursă de informare în diversele domenii ale vieții publice. Prin valoarea științifică și caracterul ei aplicativ-practic publicația prezintă interes atât pentru specialiști, cât și pentru cititorii de rând, dornici de a-și îmbogăți bagajul de cunoștințe.
Deosebit de interesante sunt articolele despre însăși natura meleagurilor noastre. Lucruri noi și noi aflăm despre ariile naturale, despre codrii noștri seculari, despre râurile noastre mari și mici, despre grădinile și parcurile de altădată. Captivante sunt relatările despre animale, păsări, arbori, flori și plante decorative.
Importante sunt studiile despre istoria ținuturilor românești, despre evenimentele istorice și faptele de glorie ale străbunilor noștri. Profunde și de mare pondere informațională sunt articolele redacționale. Denotă dragoste de neam și țară scrierile literare, articolele de cultură și artă națională. Studenții și elevii găsesc în paginile revistei multe dintre cele necesare pentru însușirea temelor prevăzute de programele școlare. Utile sunt recomandările și sfaturile pentru gospodarii de la țară, pentru harnicele gospodine de casă.
Evidentă este dorința echipei de creație ca revista să devină o sursă eficientă de cunoaștere și înțelegere a fenomenelor și faptelor din natură și societate. Sincere mulțumiri dlui Alecu Reniţă, fondatorul acestei publicaţii, redactorilor și autorilor, felicitări cititorilor cu prilejul celor 30 de ani ai revistei noastre ,,Natura”.

Susține Natura.md: Devino Patron!