Devino Patron!

Urmaşii lui Michelangelo sunt în Teleneşti

Urmaşii lui Michelangelo sunt în Teleneşti
Foto: Silvia Strătilă

Orășelul Telenești de altădată, pe lângă școlile medii generale pe care le avea, era renumit și prin câteva școli cu profil artistic. Solicitată de foarte mulți copii din orășelul vechi, multinațional, cu aere de cosmopolit, dar și de tinerii din satele învecinate, Școala de Pictură de atunci, a devenit neîncăpătoare acum datorită numărului mare de copii, doritori să își lustruiască talentul.

Ar putea fi o ilustraţie cu 3 persoane şi în aer liber

Fondată în 1972 de regretatul pictor Nicolae Moisei, Maestru în Artă, cunoscut de toți teleneștenii drept personalitate a lor, dar și a republicii, N. Moisei a fost în fruntea școlii până în 2006. Din 2008, Școala Raională de Arte Plastice „N. Moisei” este condusă de Svetlana Caprian, interesată
mereu să promoveze pictura și elevii talentați.

Ar putea fi artă cu 8 persoane

La școala cu învățământ artistic extrașcolar se studiază desenul, pictura, compoziția, arta decorativ-aplicativă, sculptura, istoria artelor. Ea însăși pictoriță, absolventă a Facultății de Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, Svetlana Caprian, originară din Leușeni, Telenești, satul de baștină al renumitei pictorițe Eleonora Romanescu, duce cu fidelitate și dragoste comorile și frumusețile acestui domeniu al artei.

Ar putea fi o imagine cu 5 persoane, persoane în picioare şi interior

Aici vin să învețe cum să transfigureze natura pe pânză sau pe hârtie în deplinătatea ei frumoasă, 285 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Profesorii îi învață arta culorilor, iar în expozițiile organizate, talentul și îndrumările dascălilor sunt remarcate, pentru că sunt tranfigurate în lucrările discipolilor. Școala are mai multe filiale, așa încât multe sate din Telenești au câte un pictor-îndrumător, care crește un viitor Michelangelo: Leonid Donos (Scorțeni), Tatiana Golban (Chiștelnița), Iurie Bârsan (Sărătenii Vechi), Pavel Pruteanu (Inești), Maria Chiparuș (Suhuluceni), Ecaterina Dânga (Ciulucani), Diana Pruteanu (Mândrești).

Ar putea fi o imagine cu 10 persoane, persoane în picioare şi interior

Orașul Telenești are mai mulți pictori-îndrumători: Svetlana Caprian (director), Liliana Rotari, director-adjunct, Olga Mardari, Grigore Roșca, Larisa și Sergiu Sasu, Tatiana Mațuev. Plăcerea de a picta, desena, modela este o mărturie a talentului acestor copii. Elevii care învață aici excelează și prin dragostea de ceea ce fac. Asta au demonstrat-o elevele Gabriela Stroici, Paulina Tincovanu și Valeria-Nicoleta Golban, care au pictat în direct naturi statice cu tematică de primăvară timp de cinci ore în cadrul emisiei în direct a ședinței Salonului „Artă pentru Educație”, Ploiești. Admiratori ai poeziei, Ion și Gabriela Machidon, încântați fiind de măiestria juvenilă în pictură a copiilor din Telenești, au împărtășit întregii Românii despre talentul moldovenilor.

 

Școala de pictură are diverse colaborări, parteneriate cu alte instituții de cultură, expoziții acasă, dar și în cadrul concursurilor internaționale în România, Polonia, Belarus. Elevii participă la concursuri și se întorc cu diplome și premii. În istoria școlii rămâne înscrisă expoziția jubiliară consacrată pictoriței Eleonora Romanescu. Bucuria acestei amintiri nu a fost doar promovarea creației Domniei sale, dar și faptul că talentul E. Romanescu este o școală din care se inspiră actualii și viitorii pictori. Îndemnați de profesorii lor, lucrările tinerilor pictori în cadrul vernisajelor sau concursurilor la care participă, excelează prin tehnici inedite de acuarelă sau guaș, de brodat artistic, impresionează prin decorațiuni din piele prelucrată și fetru sau uimesc vizitatorii, care au priceperea și pregătirea să aprecieze elementele de arhitectură. Și toate aceste comori ale picturii reprezintă armonios tradiționalul cu modernul.

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare, copac şi în aer liber

Reușitele elevilor depind și de perfecționarea profesională a profesorilor. Participarea lor la mese rotunde, legătura lor de interes profesional cu Muzeul de Istorie și Etnografie din Telenești, întâlniri cu maeștri ai picturii, îi ajută să transmită discipolilor cât de importantă este ca pictura românească din Basarabia să se încadreze în patrimoniul cultural. Sărbătoarea națională a Mărțișorului sau a Portului Popular, comemorări ale personalităților de cultură și artă tematică inedită, participarea elevilor la concursuri naționale și internaționale cu lucrări, care sunt premiate, sunt activitățile Școlii de Arte Plastice din Telenești. Multe din lucrările lor au intrat în colecții muzeistice pentru istoria picturii din Basarabia.

Ar putea fi artă cu 3 persoane şi interior

Corpul didactic al școlii de pictură din Telenești, profesori talentați cu o sensibilitate aparte pentru pictură, împărtășesc împreună cu breasla lor grija pe care o aduce digitalizarea. Gândul că epoca Renașterii, în care Leonardo da Vinci,  Rafael sau Botticelli au edificat pictura, suflând peste ea trăirea harului lor, ar putea fi înlocuită cu semnele reci, lipsite de emoții și de mirosul culorilor, cu mișcarea unui mouz, este preocuparea tuturor pictorilor. Echipa de pedagogi profesioniști, pictori cu dăruire, îndrumători ai Școlii de Arte Plastice din Telenești  „Nicolae Moisei” speră că vor crește multe generații care își vor petrece ziua de muncă în ateliere de pictură ori cu șevaletul în spate în căutarea frumosului.

Silvia STRĂTILĂ
Articol publicat în Revista NATURA în numărul 354

Susține Natura.md: Devino Patron!